Uw rijinstructeur

Uw rijinstructeur heeft bredere kennis van het verkeer dan u over het algemeen zult tegenkomen.

Deze kennis wordt meegebracht vanuit de verkeerskundige achtergrond en ervaring bij profit als non-profitorgansiaties.

Deze kennis zal u als (kandidaat)bestuurder extra bagage - géén ballast -  meegegeven worden voor de periode tijdens als na de rijinstructie.

Achtergrond:

- beroepschauffeur binnenlandstransport

- Civieltechnische werkvoorbereider/Verkeerkundig ontwerper/lid verkeerscommissie

- Docent/coach o.a. reïntegratieonderwijs (medeschrijver onderwijsprogramma)

 

Uw rijinstructeur is 'erkende rijstructeur met kennis van ADHD en Autisme', en staat vermeldt op de website www.rijles-en-autisme.nl een website in beheer bij Spectrum Brabant, kenniscentrum voor ADHD en Autisme.

Afhankelijk van de mate van bijscholing zoals erkend door Spectrum Nederland, worden drie niveaus van expertise onderscheiden:

1. Erkend Rij-instructeur Autisme en/of ADHD
2. Instructeur met gevorderde kennis en vaardigheden rondom autisme en/of ADHD
3. Instructeur met basiskennis en vaardigheden rondom autisme en/of ADHD

Spectrum Nederland doet haar uiterste best juiste informatie te publiceren, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen aangaande de professionaliteit van de genoemde rijscholen. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de rijscholen zelf. Minder goede ervaringen met een rij-instructeur? Klik hier voor het beleid rondom klachten.

Let op: Ook vermelde rijinstructeurs uit andere provincies zijn mogelijk actief in uw provincie. Bekijk daarom ook de rijscholen op grenzende provincies.


Erkende rij-instructeurs

De hieronder genoemd instructeurs hebben het volledige opleidingstraject autisme en ADHD gevolgd incl. het autisme-protocol en ADHD-protocol. De erkende instructeurs onderscheiden zich doordat zij jaarlijks hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen middels het bijwonen van de intervisie en het opbouwen van een portfolio. Voor meer informatie over het gevolgde opleidingsaanbod kijkt u hier.