Waar staan wij voor

Rijinstructies en Specialismen 

Verkeersschool Heijkoop richt zich op rijinstructie met een bredere basis dan de gemiddelde verkeers- of rijschool.

Rijinstructie voor iedereen, super intelligent tot moeilijk(er) lerend, jong en vol energie t/m de senior die het wat rustiger aandoet.

Alle categorien leerlingen kunnen hier goed voorbereid tot zelfstandig bestuurd(st)er, waarbij uw achtergrond uitsluitend voor uw opleidings-/coachings- zo u wilt bijscholingtraject op de manier van aanbieden aangepast. Zonder blikken of blozen wordt u hier in notime goed opgeleid , waarbij men niet hoeft uit te wijken naar de lesautomaat zolang dit lichamelijk niet anders kan. De bredere insteek van het geïntegreerd rij-onderwijs bij Verkeersschool Heijkoop heeft hier meer eenn duidelijke meerwaarde. Mede vanuit haar ambitie als verkeersschool wordt de leerling/cursist met o.a. de lescam opgeleid, begeleid en gestuurd in het goed leren waarnemenen t/m het handelen. Dit dubbelcamera-systeemgeeft ons o.a. met zijn 120gr voorwaarts en 170gr achterwaarts een verhelderende blik in het correct of minder correct uitvoeren van het kijken met kunnen waarnemen van en bij uw verkeerstaken. Zie ook het hoofdstuk lesvoertuig. Dit hulpmiddel is voor iedereen ongeacht zijn/haar kwalitieiten een eenvoudig en zeer efficiënt technisch hulpmiddel in de rij-instructien. Deze les is hiervoor dan ook technisch aangepast. Wij stimuleren hiermee ook het bewustwordingsproces van de leerlingen die op de praktijkexamens duidelijk voordeel hebben op de leerlingen van andere rijscholen die dit technische en onderwijskundige hulpmiddel niet inzetten. Voordat dit leermiddel ingezet is heeft het hier breed georiënteerde leertraject geleidt tot eenhoog slagingspercentage, daar de kandidaat-examenleerling oplossinggericht is opgeleid. Hier wordt u hier niet met 80% naar het examen geloodsd en met wat geluk mag u zelfstandig rijden  waarbij u het zelf maar mag uitzoeken, Wij zijn een kritsche en degelijk rij-opleider  waar kwaliteit en uw zelfstandigheid de absolute norm is bij opgaan. Wij laten u niet halfbakken zelfstandig de weg opgaan.

Hier verlaat u als goed opgeleide bestuurder - bij slagen natuurlijk - de rijopleiding. Het autorijden heeft u dan inmiddels (weer) geleerd en kan zonder stress met een blij gevoel de weg worden opgegaan.

Voor hen die in het verleden  en al bij het begin zijn gaan twijfelen aan hun kwaliteiten als zelfstandig bestuurd(st)er heeft Verkeersschool Heijkoop haar eigen Terug-in-het-verkeer-programma samengesteld en aangepast naar de meer dean algemene hulpvraag bij deze chauffeurs.  Dit onderdeel wordt bij de nieuwe leerlingbestuurders standaard ingepast bij de totaal- en grotere pakketten zonder aanvullende factuur.

Wij bieden hiermee een degelijke en zeer efficiente rijopleiding voor een eerlijke prijs en waar maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog staat.
Om aan passend rij-onderwijs en bijscholing te kunen voldoen wordt daarom een breed palet van opleidingtrajecten aangeboden. Deze zijn op standaard op maat waarin u desgewenst geadviseerd kan worden.

Deze verkeersschool houdt niet van valse beloften maar stelt u centraal bij haar opleidingen. Wij bieden de grotere diversiteit in lespakketten dan ook aan tegen heel scherpe prijzen. Onze pakketten zijn nergens anders completer m.u.v. dat de simulator hier niet wordt ingepast. Wil men dit eens proberen, dan kan dat. Deze verkeersschool verwacht niet dat dit gezien aanwezige hulpmiddelen nodig zal zijn. De lescam neemt deze functie meer dan goed  over en zal in tegenstelling tot een simulatie de echte interactie vastleggen en als leermomenten de leerling meegeven naar huis/studentrekamer.

Wij zijn er van overtuigd u compleet pakket aan te bieden dat men nergens anders treft voor:

- 2toDrive t/m faalangst

- plus rijinstructie en coachingstrajecten voor jong en oud.

- Highly Sensetive Person (HSP)

Dit complete palet biedt een garantie voor maatwerk naar uw situatie en wens. Daarbij hanteert de verkeersschool geen verplicht opgaan bij het praktijkexamen wanneer er sprake zal zijn van terugval in uw leercurve.


ADHD & Autisme ASS

De verkeersschool is daarnaast gespecialiceerd in hen met leer- en concentratieproblemen, faal-angst en hen met beperking(en) binnen het spectrum van Autisme en AD(H)D, OCD ODD en Gilles de la Tourette zijn hier geen probleem. Gedragsstoornissen zijn geen probleem hier.
Wij willen niemand uitsluiten!

 

Het 'Terug-in-het-verkeer'-programma

Het 'Terug-in-het-verkeer'-programma biedt iedereen incl. nieuwkomers in het verkeer coachingstrajecten aan om daarna (weer) met plezier achter het stuur te kruipen. U kunt dit traject ook met uw partner volgen

Dit is dus ONAFHANKELIJK van leeftijd en ervaring. Hier is gedurende enige periode na afronding van het bijscholingstraject feedback vanzelfsprekend in de pakketten dan wel los af te nemen.

 

Faalangst-begeleiding en -training

Faalangst-begeleiding en -training is een onderdeel die standaard wordt meegegeven in reguliere pakketten. Deze worden ook in speciaal pakketten aangeboden.

 

Ons onderwijs- en coachingsaanbod:

Het totaalpakket biedt rij-onderwijs en coachingstrajecten aan voor/bij/met zijn voor IEDEREEN  - zonder  en met een complicatie in zijn/haar ontwikkeling.

Dit houdt in, dat rij-instructie met verkeersles gegeven wordt middels een complete inzet van passieve en aktieve leerhulpmiddelen aan:

- de doorsnee leerling zonder problemen;

Maar ook:

- leerlingen, die super goedlerend of moeilijk(er)lerend zijn;

- rijonderwijs/-instructie  voor mensen waar perfectionisme de valkuil is;

- hen met AD(H)D en/of/met Autisme met evt. aanverwante problematieken zoals comorbiditeiten;

- rijopleiding voor mensen met fysieke en motorische achterstand - met voorwaarde dat men in staat moet zijn een handgeschakelde lesauto te bedienen;

- aanbieden van passend rij- en verkeersonderwijs met theorie en praktijk onafhankelijk van waar u staat in het totale traject zonder een positieve leercurve te doorbreken zonder een compromis in doelstelling te doen;
- rustige, vriendelijke en zeer resultaatsgerichte rij-opleidingen waar stress of overbelasting van de leerling niet wordt bereikt maar ook doorlopend wordt gestimuleerd;

- praktische en efficiënte inzet van leermiddelen zoals de lescam en aanvullende verkeerskennis in bredere dan een doorsnede verkeerschool. Wij zijn geen rijschool maar een verkeersschool.

Dit leertraject is opgebouwd uit een integrale inpassing van RIS, stoomopleiding en met gefaseerde doelstelling aansluitend bij de persoonlijke ontwikkeling en situatie -  ook te te lezen als moment waarop les ontvangen wordt. Deze noemen wij de VRIS,  Verbeterde-Rijden-In-Stappenmethode en heeft haar eigen benadering in hoe leren verantwoord optimaal stimulerend heeft te zijn. Dit is samen te vatten in het kritisch, degelijk en effectief samen met de leerling hard werken om hem/haar een bestuurder te maken met een complete basiservaring en - kennis om bij slagen direct (in principe) zelfstandig te kunnen gaan autorijden.

 

Het bieden van 'Structuur in het brein' en 'Duurzaam veilig'

Duurzaam veilig en betrouwbaar is hier de kwaliteitsinzet. Wij geloven hier niet in versnelde rijopleidingen daar veelal ook aan de verkeersmentaliteit gewerkt moet worden bij de meeste leerlingen en cursisten. Wij geloven in rijopleiding verdeeld over tenminste 2 maanden daar het brein bij met name jongeren in ontwikkeling is en bij deze benadering meer structuur mee krijgt dan in bijv. 10 goede dagen. Bij de jongste groep leerlingbestuurders is de kans groot dat deze weer terug kan vallen in zijn/haar oude patroon, met alle risico's van dien voor hem-/haarzelf danwel de overige weggebruiker.  Het gehele inslijpproces is tevens een facet waarbij meer zelfvertrouwen en minder kans op terugval in rijvaardigheid in de eerste tijd van zelfstandig autorijden minder leidt tot onveilige situatie waar zij bij of door betrokken raken.

 

Proefles

Wanneer u/jij besluit tot u/jou te oriënteren biedt een proefles hier de uitkomst. Deze proefles is geheel vrijblijvend.

U/Jij kunt zelf beoordelen of het tussen de leerling/cursist klikt en/of de manier van aanbieden aansluit bij het verwachtingspatroon en mogelijkheden.

Lespakketten zijn flexibel en kunnen op maat worden afgestemd/samengesteld. Wij hebben onze pakketten afhankelijk van de situatie, samenstelling en wensen op de markt gebracht.

Onze insteek is een nieuwe leerling direct bij het verlaten van de rijopleiding leerling een volwaardig bestuurder te laten zijn, waarbij het leren autorijden dan al een gepasseerd station is. Routine en hier niet te oefenen situaties kunnen wij helaas niet aanbieden.