'Terug in het verkeer'-trajecten

Faalangstcoaching is een onderdeel in deze trajecten. Deze wordt teruggevonden onder een eigen tabblad op deze site.

Daarnaast wordt de rijvaardigheidstraing BP.Safety-VSH1 aangeboden als zelfstandig ondeerdeel dan wel geïntegreerd in haar Terug-in-het-Verkeer-pakket.

De rijvaardigheidstraining BP.Safety-VSH1 is voor iedereen incl. de oudsten onder de (kandidaat)bestuurders te volgen. Deze rijvaardigheistraining biedt u naast het fysieke aspect ook technisch  de tools een volwaardig verkeersdeelnemer te blijven dan wel weer te worden. Deze rijvaardigheidstraining is niet exclusief voor jonge mensen. Deze training kan meervoudig door u geboekt worden, maar zal zeker in uw Terug-in-het-Verkeer-traject zijn verwerkt. 

De coachingstrajecten nemen naast de reguliere rijinstructie een centrale rol in daar de verkeersschool reïntergratie van hen met heel vervelende verkeerservaringen weer terugbegeleiden als zelfstandig (kandidaat)bestuurder in het verkeer.
Hier maakt leeftijd en ervaring in principe niet uit.

Het programma 'Terug in het verkeer' is de basis bij faal- en rijangst. Deze trajecten worden persoonlijk samen met hem/haar ingevuld. Dit intensieve verkeersreïntegratietraject is er voor elke categorie bestuurder, maar wordt met categorie B gegeven. Deze (aankomende) bestuurders kunnen de leeftijd van 16,5 tot en met 80+ hebben.

Dit coachingstraject kan gewoon ingepast worden binnen een afgenomen regulier groter lespakket van de verkeersschool zonder bijbetaling.
Voor de coachingstrajecten van (oudere) ervaren bestuurders die voor een coachingstraject belangstelling hebben zijn tevens aangepaste specifieke leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze staan los van het ouderenprogramma “Broemm” en vallen binnen het eigen 'Terug in het verkeer'-programma, waarbij mobiliteit voor iedereen het uitgangspunt is.

Verkeersschool Heijkoop heeft daartoe een zeer breed scala aan pakketten. Deze zijn op de categorie afgestemd, waarbij afhankelijk van het pakket combineerbaar.
Voor iedereen is een pakket op maat samengesteld.
Het verdient aanbeveling uw voorkeur bij de pakketkeuze rustig te bekijken of u neemt contact op met de verkeersschool voor advies wat het best bij de situatie/wens aansluit.

De normale leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing, omdat hier juist geldt dat er gereden moet worden om tot zelfvertrouwen te komen. Dit in tegenstelling tot de afwijkende condities die de oudste bestuurders mensen van een dag maken.

Coaching van ouderen
De verkeersschool wil zich buiten de eerder genoemde doelgroepen ook faciliteren voor de oudste groep bestuurders. Ook voor hen is mobiliteit belangrijk.
Vanuit de ontwikkelingen in het hedendaagse verkeer bekeken in de verhouding van de vergrijzende bestuurders met dito verouderingsproces van deze mens.

Ook het verschil in snelheid, nieuwe regelgeving, moderne techniek en agressieviteit in het verkeer maakt het er voor hen niet makkelijker op zich te handhaven op de weg.

Door gerichte coaching wordt ingezet hen op de weg weerbaarder te maken en hen langer van hun rijbewijs te laten genieten.

Enquête

Biedt deze website wat u zoekt aan informatie?

Ja (13)
33%

Nee (9)
23%

Geen mening (17)
44%

Totaal stemmen: 39