Pakketprijzen - Basis, Standaard losse lessen en lespakketten

Algemene informatie

Flexibel op te nemen lestijd is normaal bij deze verkeersschool.

Onze lespakketbundels en lesblokuren zijn flexibel op te nemen,  waarbij uit effectiviteit gekozen is voor lesblokken van mininimaal 75 minuten.

De Eigen Verklaring (EV) dient door de kandidaat zelf te worden ingevuld. Deze verkeersschool vult in principe geen EV meer in. Dit tgv. misbruik van de situatie in het verleden. Hiervoor uw begrip.

 

Losse lessen:

Pakket    Omschrijving                                                           Prijs per 04 mei 2015

L.000.1   Intest reguliere leerlingen van 90 minuten.          30 EURO

L.060     Losse praktijkles van 60 min.                             42 EURO

L.075     Losse praktijkles van 75 min.                        52,50 EURO

L.090     Losse praktijkles van 90 min.                             62 EURO

L.120     Losse praktijkles van 120 min.                           82 EURO

Lespakketbundels:

Globaal overzicht met mogelijkheden met  lestijd indelingen uitgaande ondervermelde contacturen.

L.10uur: 10 uur rij-instructie  =  5 lessen a 2u / '7' lessen a 1,50u / 8 lessen a 1,25u

                                          =  2 lessen a 2u /  4 lessen a 1,50u                                  (totaal 6 lessen)

                                          =  1 lessen a 2u /  4 lessen a 1,50u /  2 lessen a 1u           (totaal 7 lessen)

L.18uur: 18 uur rij-instructie  =  9 lessen a 2u / 12 lessen a 1,50u / '14' lessen a 1,25u

                                          =  6 lessen a 2u /  4 lessen a 1,50u                                 (totaal 10 lessen)

                                          =  4 lessen a 2u /  5 lessen a 1,50u /  2 lessen a 1,25u     (totaal 11 lessen)

L.20uur: 20 uur rij-instructie  =  10 lessen a 2u / '13' lessen a 1,50u / 16 lessen a 1,25u

                                          =  5 lessen a 2u /  6 lessen a 1,50u /  1 lessen a 1u          (totaal 12 lessen)

L.30uur: 30 uur rij-instructie  = 15 lessen a 2u / 20 lessen a 1,50u / 24 lessen a 1,25u

                                          =  6 lessen a 2u / 12 lessen a 1,50u /  0 lessen a 1,25u     (totaal 18 lessen)

L.36uur: 36 uur rij-instructie  = 18 lessen a 2u / 24 lessen a 1,50u / 29 lessen a 1,25u

                                          =  8 lessen a 2u /  9 lessen a 1,50u /  6 lessen a 1,25u      (totaal 23 lessen)

L.40uur: 40 uur rij-instructie =    8 lessen a 2u / 12 lessen a 1,50u /  4 lessen a 1,25u     (totaal 24 lessen)

                                         =   5 lessen a 2u / 15 lessen a 1,50u /  6 lessen a 1,25u     (totaal 26 lessen)

 

Pakket                Omschrijving                                                                  Prijs per 04 mei 2015

L.10uur-0600    Lespakket 10 uur rij-instructie praktijk                            395 EURO

L.18uur-1080    Lespakket 18 uur rij-instructie praktijk                            705 EURO

L.24uur-1440    Lespakket 24 uur rij-instructie praktijk                            940 EURO

L.30uur-1800    Lespakket 30 uur rij-instructie praktijk                           1175 EURO

L.36uur-2160    Lespakket 36 uur rij-instructie praktijk                           1395 EURO

CBR-producten (Examens en toetsen):

Pakket    Omschrijving                                                                                Prijs per 04 mei 2015

Theorie B – Standaardexamen – Klassikaal                                         28,55 EURO

Theorie B – Individueel                                                                            90 EURO

Eigen Verklaring in te vullen door leerling                                             27,80 EURO

Eigen Verklaring in te vullen door Verkeersschool                                 32,50 EURO

B-Tussentijdse toets                                                                            200 EURO

B-Tussentijdse toets – Nader onderzoek                                                245 EURO

B-Praktijkexamen Standaard incl. 60 min. rij-instructie                            220 EURO

B-H Praktijk-Herkansingsexamen Standaard incl. 60 min. rij-instructie      220 EURO

Onder vermelde CBR-producten hebben een toeslag/meerprijs t.o,v. het B-Praktijkexamen standaardexamen en zijn inclusief 60 minuten lestijd tenzij anders vermeldt.

Pakket    Omschrijving                                                                               Toeslag per 04 mei 2015

B: Praktijkexamen-Faalangst + L.075                                                     60 EURO

B: Praktijkexamen–BNOR + L.075                                                         40 EURO

B: Praktijkexamen–BNOR Faalangst + L.075                                          80 EURO

B: Praktijkexamen-AA + L.075                                                               30 EURO

B: Praktijkexamen-AA Faalangst + L.075                                               80 EURO

 

Bovenstaande examenonderdelen zijn flexibel te binden aan elk gewenst lespakket.

Deze zijn door middel van een toeslag aan elk pakket te koppelen.

Deze wordt een toeslag op het algemeen Standaard B-praktijkexamen met 60 minuten.

Deze onderdelen zijn excl. Eigen Verklaring.

Overige pakketten

Pakket           Omschrijving                                                                     Prijs per 04 mei 2015

L.10uur-A    Lespakket 10 uur A: 10 uur rij-instructie

                  (= 2x2u/4x1,5u)                                                           610 EURO

L.20uur-A    Lespakket 20 uur A: 20 uur rij-instructie

                  (= 10x2u/16x1,25u)                                                      1040 EURO

L.20uur-C    Lespakket 20 uur C: 20 uur rij-instructie                         1155 EURO

L.20uur-D    Lespakket 20 uur D: 20 uur rij-instructie                         1370 EURO

L.30uur-A    Lespakket 30 uur A: 30 uur rij-instructie

                  (= 15x2u/20x1,5u/24x1,25u)                                         1405 EURO

L.30uur-C   Lespakket 30 uur rij-instructie pakket C                          1585 EURO

L.30uur-D   Lespakket 30uur pakket D: 30uur rij-instructie                 1780 EURO

L.36uur-C   Lespakket 36uur-pakket A: 36 uur rij-instructie

                 (= 18x2u/24x1,5u/29x1,25u)                                          1900 EURO

L.36uur-D   Lespakket 36uur-pakket D:  36 uur rij-instructie               1950 EURO

L.40uur-A   Lespakket 40uur-pakket A:: 40 uur rij-instructie               1795 EURO

L.40uur-C   Lespakket 40uur-pakket C:  40 uur rij-instructie               1960 EURO

L.40uur-D   Lespakket 40uur-pakket D:  40 uur rij-instructie               2100 EURO

 

Inhoud Totaalpakketten A, C en D van Verkeersschool Heijkoop

Alle totaalpakketten zijn exclusief Eigen Verklaring (EV) 27,80 E (Prijs 2015).

Wij vullen uw Eigen Verklaring niet meer in, na misbruik van goed vertrouwen.

 

Pakket  A     Theorie: Theorie in praktijk

                    Lestijd: praktijkuren rij-instructies met theorie in praktijk;

                   CBR:     1x standaard CBR-praktijkexamen (B of B-H).

 

Pakket C     Theorie: Theorie in praktijk

                   Lestijd:  praktijkuren rij-instructies met theorie in praktijk;

                   CBR:    Standaard tussentijdse toets (B-T) en

                               1x Praktijkexamen (B of B-H)

 

Pakket D     Theorie: Theoriepakket,

                   Lestijd: Praktijkuren rij-instructies met theorie in praktijk

                   CBR:    2x Theorie-examen (standaard-CBR),

                   CBR:    Standaard tussentijdse toets (B-T) en

                               1x Praktijkexamen (B of B-H)

 

NB               Reis- en verblijfstijd van en naar het als tijdens 'CBR-bezoek' t.b.v. rijvaardigheidsproeven

                    worden niet meegenomen of verrekend met aanwezig saldo van lestijd.

                    Gereserveerde lestijd zoals het lespakket vermeldt is lestijd.

                    Een uitzondering wordt gemaakt wanneer men meer dan redelijkerwijs aan tijd afgenomen

                    heeft dan wel neemt dan voor de CBR-gerelateerde activiteit functioneel is en/of was.

Completerende rijvaardigheidcursussen

Pakket                         Omschrijving                                                                                           Prijs per 04 mei 2015

BP.Safety-VSH1-6   Autorijden voor gevorderden 1 – Theorie & praktijk (1,5 uur)                 65 EURO

BP.Safety-VSH1-8   Autorijden voor gevorderden 1 – Theorie & praktijk  ( 2 uur)                  85 EURO

BP.Safety-VSH2     Slipcursus – Theorie & praktijk – 2 u.                                       OP AANVRAAG

BP.Safety-VSH3     Sliipcursus & Ongevalsimulatie – Theorie & praktijk (2,5 uur)      OP AANVRAAG

 

Voor downlooaden kunt u onderstaande  link gebruiken

Tarieven VsH 2015-05-04.pdf (139691)