Hoe vindt u het ideale pakket?  Volg dit stappenplan en maak u keuze.

Het kiezen een pakket is heel eenvoudig wanneer u onderstaand stappenplan volgt .

Stap voor stap wordt u hierin begeleid.

De verkeersschool heeft urenpakketen. Met behulpvan de lesblokcalculator krijgt direct inzicht hoeveel lesblokken reëel zijn.  Ik hoop dat men baat heeft bij het uitkiezen van een 1ste pakket.

Een intest/proefles bij het begin zal u bij de keuze helpen, waarna u uw pakketkeuze kan afwegen .

Volgt u vervolgens onderstaand stappenplan . (of anders dan vraagt u het de verkeersschool gewoon).

Alle voorwaarden en pakketinhouden  zijn open  vermeld  zodat u weet wat u verwachten mag bij de losse onderdelen als bij de complete pakketten.

Er zijn losse produkten, losse meer-uren-pakketten, totaalpakketten  en coachingstrajecten.

 

Stap 1.

Kijk op de folder voor haar pakketten en wat aangeboden wordt , Pakketoverzicht over welke pakketten en er zijn.

 

Stap 2.

klik op reguliere pakketen voor de standaard rijinstructies. Wanneer men -scholier of student is/was klik hier voor scholieren-  en studendenpakketten.

U zal voor 95% vinden wat u zoekt als gewenst pakket.

 

Stap 3.

Optie 1.     U heeft gevonden wat u zoekt en wilt nu bepalen hoeveel praktijklessen effectief bij gekozen pakket beschikbaar komen.

U kliikt daarvoor op navolgende link Omrekentabel aantal lesblokken.  Wanneer dit aan uw verwachtingspatroon beantwoordt, gaat u door naar stap 3.

 

Optiie 2.     U vindt niet wat u zoekt daar het bijv. een losse praktijkles is of u zoekt een ander produkt.

Klik dan op navolgende link Pakketoverzicht, daarna instructie Stap 2 optie 1.

 

Optie 3.    U vindt helemaal niet wat u zoekt. Neemt u dan ontact met de verkeersschool op,

Klik dan hier voor direct uw vraaag aan de verkeersschool te stellen.

 

Stap 4.

Optie 1.    U heeft gevonden wat u zoekt  en wilt nu de specifieke pakketinhoud en leveringsvoorwaarden schematisch inzien.

U klikt daaarvoor op navolgende links, het reguliere pakketoverzicht en/of het pakketoverzicht van specials/coachingstrajecten .

Hier vindt men de prijzen, pakketinhoud en leveringsvoorwaarden.

 

Stap 5.

Tenslotte, wanneer u uw keuze heeft gemaakt , kunt u hier klikken voor de lesovereenkomst. Deze is een pdf-formulier die gedownload kan worden.

Een ingevuld en ondertekend  formuiier kunt u ook via de email naar de verkeersschool toezenden.

Het originele exemplaar wordt vriendelijk verzocht later via de instructeur aan de verkeerschool te doen toekomen of zelf op het postadres te af te geven danwel in de brievenbus in de voordeur aldaar te schuiven.

 

In alle gevallen mag u de Verkeersschool voor advies vragen.  Ook tussentijds.  Er zijn echt vele combinaties mogelijk.