Policy & Aanvullende juridische bepalingen

Op de teksten en afbeeldingen op deze site liggen copyrights. Deze liggen bij Dienstenceentrum Heijkoop, moederbedrijf van Verkeersschool Heijkoop.
Op visuele, auditieve data ongeacht de uhet karakter is portretrecht van toepassing.

De ditale bestanden ongeacht het karakter van de inbruikleen gestelde SD dan wel voor de data in deze wordt in principe geen toestemming gegeven onderhavige data vrij te geven of in te zetten in enig te formuleren gebruik beiden in de breedste zin des woords buiten eigen gebruik van de leerling zelf en/of eigen rijinstructie.  Dit geldt ook voor vertoning van derden. Zie ook leveringvoorwaarden.

Wij werken met redelijkheidsbeginselenen respect van portretsrechten. Deze proberen wij binnen de kaders van de privacy te waarborgen.

Inzetten voor directe als ook indirecte commerciele doeleinden danwel of openbare vertoningen buitenom en/of  zonder schriftelijke toestemming van Dienstencentrum heijkoop is niet toegestaan. Dit artikel kan middels gemotiveerd aanvragen via Dienstencentrum Heijkoop met vermelding  van o.a de exacte inzet van de onderhavige data worden opgeheven.

Wanneer u toch gebruik maakt van enige informatie dan wordt het erg gewaardeeerd dat u dit meldt. via ons mailadres kunt dit doen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.