Wie zijn wij

'www.rijles.heijkoop.nl' is een website van Verkeeersschool Heijkoop. Dit is een bedrijfsonderdeel ivan een totaalconcept. Verkeersschool Heijkoop is bij oprichting was in eerste instantie als MoTor 2 succes  opgericht. De definitieve naam kwam na overleg met het CBR, Waarna Motor 2 succes/Succes de algemene overkoepelnde handelsnaam is geworden voor alle  bedrijfsonderdelen.

'Motor 2 Succes' is een bedrijf dat gericht is op het bereiken van succes in persoonlijke, zakelijke en breedmaatschappelijk disciplines, zowel vanuit als naar dienstverleners(s). Deze totaaldienstverlener kan profit als non-profit van karakter zijn. De verkeersschool is in deze bij geen van beide strict onder te brengen vanuit haar benadering in de bedrijfsvoering, Hier is een ideologische drive de zeer belangrijke voedingsbodem die geleid heeft tot wat het nu is. Dit is een verkeersschool te zijn waar iedereen terecht kan voor rijlessen en coachingtrajecten voor bijna iedere leerlingbestuurder, onervaren als ervaren bestuurder. Met de tijd zal de activiteit van de verkeersschool nog uitgebreid worden voor de categorie E achter B, danwel caravantraining zonder examengang. Heeft u belangstelling dan kunt contact hierover opnemen met de verkeerschool.

De administratieve en financiele afwikkelingen vinden plaats vanuit en naar Dienstencentrum Heijkoop, het adminstratief hart van alle activiteiten. Dit bedrijfsonderdeel zult op alle offertes en facturen terug zien komen.

De overige bedrijfsonderdelen in feite minder belangrijk, doch zijn zeker niet onbelangijk voor completere verkeersinstructies, maar geven wel een kijk in de keuken bij Verkeerschool Heijkoop. Deze achtergrondinformatie geeft behalve kennis en ervaring op de cruciale facetten ook de extra input waar de verkeersschoollleerling/-cursist zijn en haar voordeel mee kan en mag doen.

Verkeersschool Heijkoop is hiermee absoluut meer dan alleen rijschool, verkeersschool of verkeerscollege  welke naam u er aangegeven wil.  Er wordt kantore gehouden te Nieuwkoop maar daarvan los  opererende om het Groene Hart met Zoetermeer en omgeving en gedeeltelijk westelijke Utrecht, een gebied ook omschreven kan worden het westelijk deel van Midden Nederland te bestrijken.  Verkeersschool Heijkoop is een letterljk als figuurlijk een breedfaciliterende verkeersschool.

De verkeerrsschool verzorgt rijinstructie op maat aan bijna iedereen. De huidige beperking is dat nu nog uitsluitend met een handgeschakelde lesauto gereden wordt. Op termijn is de opzet ook in met automaat rijnstructies B en BE te verzorgen. Het totaalpakket bestaande uit theorie EN praktijk wordt aan de hand van uw vorderingen zeer gericht en COMPLEET aangeboden en nagevraagd.

Het bedrijf is opgericht begin 2013 met een eerste doelstelling voor het verzorgen van verkeersinstructie, breder dan uitsluitend het geven van rijlessen voor het behalen van het rijbewijs. Met 'Motor 2 Succes' is de 'Verkeersschool Heijkoop' opgericht om heel bewust niemand uit te sluiten en bijna iedereen een met breder maatschappelijke draagvlak een opleidingstraject op maat aan te bieden op terreinen van (zelf)vertrouwen en verkeersdeelname als bestuurder of bijrijder. 'Motor 2 Succes' past daarom ook niet in het klassieke plaatje van 'oeroude en traditionele rijschool' maar vertaalt continue de maatschappelijke belangen en interesses in haar programma. Het maximaal haalbare te bereiken is erg ambitieus maar niet onbereikbaar door  haar ontspannen en stimulerende aanpak van mensen steeds nog beter te willen maken, zonder dat er gemakszucht optreedt.  Dit vindt streven acht  MoTor2Succes heel belangrijk  voor en naar uw/jouw  onafhankelijkheid van openbaar vervoer of andere (prive)chauffeurs. Het verkeer van nu vraagt ook steeds meer van ons.

Informatie bij de achtergrond van MoTor 2 Succes, Verkeersschool Heijkoop, Dienstencentum Heijkoop

De opstap naar de bedrijfsactiviteit rijinstructie is mede voortkomen vanuit ruim 20 jaar ervaring binnen de civiele techniek. Het accent heeft merendeel gelegen bij nieuwbouw-, herinrichtings- en inwevings- en onderhoudprojecten van openbare als private terreinen met alle infrastructuur onder en bovengronds. Het verkeer in velerlei functies en gedragsuitingen heeft hierin altijd een zeer dominante rol gespeeld. Deze projecten zijn hierbij uitgevoerd vanuit  en bij de inïtierende - tot en met de uitvoerende partij. Deze projectmatige ervaring heeft ertoe geleid dat het Advies- en tekenburo is bijgevoegd.

Naast deze technische activiteit heeft Dienstencentrum Heijkoop behalve Verkeersschool Heiijkoop, ook  Keeperschool Groene Hart , waar senioren-  en jeugdkeepers worden gecoached en opgeleid tot betrouwbare keepers. Daar in de sport op competitieniveau faalangst een van de grootste valkuil is voor het beleven van 'ander succes' - in plaats van plezier en de kick - is dit crusiale element naadloos inpasbaar voor de faalangstbegeleiding en -training. Mijn taak is daarbij altijd weer deze persoon weer terug te brengen naar gewenst niveau. Deze kennis en ervaring biedt de instructeur vele voordelen bij het bieden van coaching van hen met ongezonde stress en ontwikkelde hardnekkige blokkades lin het verkeer.

Gedurende een betrekkelijk korte zeer intensieve periode is er de 'zijstap' vanuit het ingenieursburo gemaakt naar het docentschap. De cursisten en mede collega's werden met enorme diversiteit in achtergronden opgeleid tot basisniveau dan wel bijgeschoold voor een zeer brede als diverse technische markt.

He totaalplaatje en -concept vanuit kennis, ervaring, een onuitblusbare drive naar en het eeuwig zoeken naar optimalisatie van en in producten en processen en de doorontwikkeling in deze hebben geleid tot  Motor 2 Succes, een multidisciplinaire omgeving voor vele branches.

Achtergronden, opleidingen, echte interesse naar de mens en product vormen het bedrijf 'Motor 2 Succes', een breed georiënteerd bedrijf met een visie en gericht op uw identeit. Dienstverlener voor u als mens maar zeker ook voor uw bedrijf of maatschappelijke organisatie.

 

Handelingsethiek vanuit Verkeersscchool Heijkoop, MoTor2Succes en Dienstencentrum Heijkoop

Dit bedrijf is een dienstverlener gericht op uw ontwikkeling als afnemer van een van ook onze produkten die in eerlijkheid en met gezond vertrouwen met u en jou gedeeld worden, dan wel met schriftelijke  toestemming. Ik werk met een heel helder als hard gelijkheidsbeginsel waarbij ieder individu en organsaties gelijkwaardig zijn, waarbij de persoonlijke accidentele en incidentele situatie ruimte krijgen en niet ondergesneewd worden. 

Daar het verkeer een serieuze attentie vraagt en dynamisch is met haar vele onvoorspelbare momenten kan er een vergelijk gemaakt worden dat theoretische als praktische kennis de sleutel is voor deze (top)sport (autorijden). Vanuit de motivatie te faciliteren naar (weer) mobiliteit als onafhankelijkheid in het verkeer en openbaar vervoer in directe relatie tot fysieke als mentale blokkades is het product 'Terug-in-het-Verkeer' een van de eerste speerpunten geweest om  uit te werken. Dit product is nu dan een van de producten die binnen de kaders van 'Motor 2 Succes' en Verkeersschool Heijkoop verantwoord - als breed beschikbaar is voor u.

De visie en achtergrond van Verkeersschool Heijkoop is een van de invalhoeken bij de rijinstructie en duidelijk afwijkend van de verkeersschool die zich primair richt op de groepen 2toDrive met uitsluitend de reguliere leerlingen.

Bij Motor 2 Succes' is de visie maatschappelijkbewust en mensgericht ondernemen met bij de verkeersschool de bestuurder en cursist, de sporter en bestuurders bij de sport en adviesactiviteiten en bij de ondernemer/nonprofit-aanvrager bij en voor  haar product en organisatie een eerlijk en transparant product te leveren, waarbij negatieve belasting bij,op en van mens en milieu maximaal worden ontzien MET het  bereiken van de doelstelling(en) .

In geval van vragen, bel gerust of neem contact op contact