Webshops  en  Leermiddelen

Theorie en examentrainingen

1.  Selectiecriteria bij aanbod leermiddelen

De theorie en andere leer- of instructiemiddelen kunnen op verschillende manieren worden aangeboden.

De verkeersschool biedt via haar website deze leermiddelen aan in boekvorm als digitaal, waarbij afhankelijk van de voorkeur een pakket beschikbaar is.

De verkeersschool heeft deze leermiddelen geselecteerd op inhoud, leesbaarheid, maximaal gebruik van digitale bereikbaarheid.

Bij de keuze van geselecteerde leermiddelen in gebonden vorm (boeken) is het lettertype, lettergrootte en onderlinge woordafstand kritiek daar deze leermiddelen voor bijna iedereen goed leesbaar moeten zijn. Dus ook voor dyslextici of iemand met lichte oogafwijking zonder bril of lenzen.

Bij de digitale leermiddelen worden beschikbaar gesteld Online als op CD-ROM. Bij deze vorm van aanbieden liggen de verschillen heel sterk in de digitale beschikbaarheid danwel benaderbaarheid. Deze varieert van 7,5 uur tot 5 maanden Online ongeacht het aantal uren dat de methode wordt gebruikt.  

Bij de CD-ROM-versies wordt geen beperking op gebruik en benaderbaarheid aangegeven.

De verkeersschool adviseert u graag wanneer u dit op prijs stelt. Deze kijkt hierbij naar uw persoonlijkheid en voorkeur, daarbij rekeninghoudend met uw mogelijkheden en leerachtergronden. Een echte beelddenker zal anders kennis tot zich nemen dan iemand die leerstof via het zelfgelezen woord verkiest, wanneer haar of hem de vrijheid hierin aangeboden wordt.

De aangeboden keuzes zijn een voorkeur van de verkeersschool en verplichten tot niets. Per categorie worodt een advies gedaan.

2.    Theorie- en werkboeken

2.1    Theorieboeken

Voor theorie:

Vekabest - Verkeersregels

2.2    Praktijk en coaching (o.a. 2toDrive)

Voor praktijkinstructie:

VekaBest  - RIS-praktijkboek         

Taal van de weg - Praktijkbegeleiding voor rijbewijs B - via Verkeersschool is het het beste! 

Dienstencentrum Heijkoop - Handboek Terug-in-het-verkeer - 2de uitgave  (A5)                                

Taal van de weg - Rijden op de snelweg - Levering via Verkeersschool Heijkoop

Verjo - Bijscholing - Levering via Verkeersschool  Heijkoop

3.    Leermiddelen Online

3.1    Theorie Online

Via de verkeersschool kunt zelf tegen voordeliig prijzen toegang tot de Online-entries, Deze verkeersschool vindt het belangrijk dat zoalng iemand rijlessen volgt,  de persoon in kwestie toegang heeft tot het volgen/nakijken van de theorie met demo's  en examens. Dit ter voorkoming  door regelmatig de kennis te controleren.

1.      itheorie van Lens Verkeersmiddelen , gebruikstijd 6 maanden na activiatie. Verkrijgbaar tegen korting bij Verkeersschool Heijkoop. Gewoon belllen.

2.    3D-theorie vam Smit Rijschoolservice, gebruikstijd 4maanden na activatie. incloggen via link  op webstie van deze verkeersschool Heijkoop.

3 .   3D-examentraining van Smit Rijschoolservice, gebruikstijd 4 maanden na activatie, inloggen via link op website van deze verkeersschool Heijkoop.

 Hier ontbreekt een Online-pakket van Vekabest, daar deze maxinaal  22  uur, 15 uur en 7,5 uur gebruikerstijd aanbieden.

4.    Theorie op CD-ROM

TrafficTrainer - Theorie & Examentraining AUTO 7.0  DeLuxe, Interne artikelcode bijverkeersschool: Tt-TenE-A70DL. Leverbaar via instructeur voor 15 EURO incl. 6% BTW.

 5.     Coachings-en informatieboeken 2toDrive

Informatie voor 2toDrive-er en begeleider

Wat moet u weten. Wat wordt van de begeleiders verwacht. De do's en donot's.

VekaBest 2toDrive begeleid rijden. VekaBest 2todrive-begeleid-rijden-informatieboekje   ( 6,95 EURO vlg webstite)