Onze diensten

Verkeerscchool Heijkoop biedt U en jou rijinstructies, rijlessen en coachingstrajecten met een vaste lesauto en een vaste instructeur aan.

Wij bieden 2toDirvie voor de jongste kandidaatbestuurders, daarnaast de reguliere 'standaard' -rijinstructues, faalangstcoaching al dan niet in combinatie met een reguliere rijinstructie, en een compleet programma voor (kandidaat)bestuurder. De rijinstructies zijn ongeacht de leeftijd van de kandidaat en cursist. Wanneer u angst in het verkeer heeft ontwikkeld bieden wij de coaching deze op te heffen en binnen de verantwoorde grenzen te brengen. Dit 'Terug-in-het-verkeer-programma heeft een extra dimensie door zijn breedheid en is gericht op in principe alle coachings- en bijscholingstrajecten die aangeboden worden.

Daarnaast heeft DEZE verkeersschool zich gespecialiceerd in de coachingstrajecten en leergangen van hen met o.a. leer- en concentratieproblemen. De rijinstructeur biedt daarnaast speciaal rijinstructie aan voor hen met Autisme en AD(H)D. Is er sprake van een gedragsstoornis als OCC, ODD of Gilles de la Tourette is voor de verkeersschool geen punt bij ons. De rij-instructeur heeft ook ervaring  met HSP.
De rijinstructie is gebaseerd op een rationeel geoptimaliseerde Rijden-in-Stappen-methode waarbij het 'leren Leren'  en incidenteel leren, met veel aandacht bij gevaars- en situatieherkenning. Deze aandacht blijft gedurende de hele opleiding en waarbij alle theorie op uw niveau wordt aangeboden, incl. gewenste studiebegeleiding.

 

Theorielessen

De verkeerschool kiest zeer bewust voor te starten met een combintie van boekformaat (super duidelijk geïllustreerd, in grote letter en heel praktisch voorgeschreven) met theorie-Online. Deze keuze bij het aangeboden systeem voor de theorie helpt bij zowel het praktisch gedeelte in de rijles als voor het zelfvertrouwen bij de anders-lerende leerling. In de praktijk wordt verder ingezet tot een theorie-opleiding op maat, waarbij alle aandachtspunten niet worden vergeten.

De reden is dat een aantal onder de leerlingen de theorie niet in zijn geheel doorleest of goed leert. Het theorie-examen wordt met regelmaat onderschat. Ter voorkoming van uw teleurstelling heeft deze volgorde hier de voorkeur. Daarbij komt dat de leerstof ook beter blijft hangen, dan bij een klassikale stoomcursus theorie. Bij klassikale theorie bestaat de kans dat de anders-lerende leerling ondersneeuwt in de massa en niet optimaal de aangeboden leerstof zal oppakken.

De hier gekozen methode biedt dus iedereen in zijn/haar tempo een optimale manier van leerstof aanbieden zodat deze duurzaam wordt verwerkt en oproepbaar blijft. De hele als de minder snellerende leerling en zij die hele hoge eisen aanzichzelf stellen hebben baat bij deze methode. De coaching inhoudelijk als rondom de theoretische cursus is optimaal verzorgd bij deze verkeersschool.

De verkeersschool geeft de leerling zolang men nog moet slagen voor het rijbewijs, de mogelijkheid afhankelijk van het pakket de theorie als de praktische rijvaardigheden te blijven gebruiken. Dit is in principe afhankelijk van de pakketkeuze, maar biedt wel de opties dat die blijft beschikbaar blijven.

Deze verkeersschool zal u ook tijdens de praktijklessen praktisch als theoretisch blijven toetsen.

Een theorie-certificaat blijft maximaal 1,5 jaar rechtsgeldig.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen is de afsluiting van de rijopleiding. Voor dat de proeve van bekwaamheid wordt afgelegd bestaat o.a de mogelijkheid van het doen van een proefexamen bij het CBR.  Hierbij kan voor het praktijkexamen vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen verkregen worden. Veel belangrijker is dat u ervaart hoe een examinator u beoordeelt. Hi?Zijj zal bij de evaluatie de specifieke aandachtspunten met u bespreken, waarna op deze accenten extra de aandacht gelegd gaan worden en kunnen worden. Afhankelijk van hoe sterk u in uw schoenen staat en zich goed voorbereid naar het examen afreist, zal er met gezonde spanning succesvol de bewuste proeve van bekwaamheid meestal plaatsvinden.

Op de sites van het CBR en rijbewijs.nl wordt alle informatie uitgebreid vermeld.

In geval het 2toDrive betreft zal tot het 18e jaar gewacht moeten worden voordat met het reguliere rijbewijs zonder een coach naast zich gereden mag worden. Hier geldt dat aan zowel de bestuurder met de '2toDrive-pas' als aan de coaches voor de (aankomende) rijbewijshouder met begeleiderpas/jonge bestuurder eisen gesteld worden.

Het in Nederland afgegeven rijbewijs met begeleiderpas is uitsluitend binnen de Nederlandse staatsgrenzen geldig. Buiten Nederland is het NIET toegestaan met dit rijbewijs als bestuurder plaats te nemen in de personenauto en actief deel te nemen aan het verkeer.

Na het behalen van het rijbewijs blijft de kersverse bestuurder nog 5 jaar

jonge bestuurder. Bij het vroegtijdig drie strafpunten bijeen sparen verliest men het rijbewijs alsnog en zal opnieuw rijexamen gedaan moeten worden, het zgn. puntenrijbewijs.