Aanpassing strafpunten systeem op rijbewijzen

07-10-2014 18:14

Het kabinet heeft het strafpunten systeem op jonge bestuurders aangepast.

Deze is aangepast naar 2 strafpunten waarbij men het rijbewijs moet inleveren. Dit is een verzwaring van de sanctionering bij niet onaangepast of onveilig weggedrag.

Het oude puntensysteem van 3 strafpunten voor de niet-jonge bestuurder is ongewijzigd.

Verder is de juridische weg vereenvoudigden versneld.