CBR

Tussentijdse toetsen, Examens en machtigen

1. Examens en Tussentijdse toetsen
Locaties voor praktijkexamen en TT-toets zijn over het algemeen de CBR-examenlocaties.

Deze verkeersschool hanteert standaard Gouda en Moordrecht, maar Leiden, Utrecht kan even goed als Amsterdam.

2. De vereiste documenten bij de TT-toets en praktijkexamens.
Bij het kunnen en mogen afleggen van examens en Tussentijdse toetsen wordt een geldig theoriecertificaat gevraagd. Daarnaast worden een geldig ID-document (paspoort of Europees ID-kaart) en bij het examen een formulier met zelfreflectie.

3. Plannen
Wanneer u besluit tot het willen afleggen van de tussentijdse toets of examen moet daartoe eerst toestemming bij verkeersschool worden gevraagd. Deze heeft uw ontwikkelingen gevolgd en kan mits er geen verstorende factoren intreden uw/jouw ontwikkelingen op termijn inschatten.

4. Machtiging en Reservering van tussentijdsetoets en praktijkexamen
De kandidaat bestuurder krijgt de mogelijkheid middels Digid in te loggen bij mijncbr.nl met de eigen DigiD-code voor het reserveren van de rijproeven bij het CBR.

Hierbij dient uiteraard overleg plaats te vinden met de verkeersschoolhouder.
Dit geschiedt door in de planningsfase het rooster te overleggen van de rijschool.

Anderzijds kan de leerling ook de verkeersschool hiertoe kosteloos vragen deze in te laten plannen bij het CBR. De verkeersschool zal dit in overleg en na toestemming van u definitief vastleggen.

5. Tussentijdse toetsen
U krijgt wanneer u/jij zo ver een advies voor allereerst de TT-toets, waarmee vrijstelling voor de bijzondere verrichtingen te verdienen valt. De TT-toets geeft inzicht met de onderbouwde commentaren van examinatoren waar u/jou nog aandacht aan moet besteden, buiten het ervaren over hoe het echte examen zal zijn.

Bij de TT-toets kan er niet worden gezakt, maar geeft deze u/jou een heel duidelijk beeld over het praktijkexamen met wat er verwacht wordt bij u/jou aan minimale rijvaardigheid en rijgeschiktheid. De examinator zal deze informatie geven door heel specifieke feedback.

Bewezen is dat men een aanzienlijk hogere kans heeft de rijproef op het praktijkexamen met voldoende af te sluiten na het doen van een TT-toets.

6. Inplannen van Examens
Eigenmachtig inplannen zonder rekening te houden met de bezetting van de lesauto wordt het eenzijdig risico genomen geen examen te kunnen doen bij gebrek aan een lesvoertuig. Daarnaast is het verstandig altijd in overleg met de verkeersschool een examen te gaan inplannen. De verkeersschool zal niet akkoord gaan met het beschikbaarstellen van haar lesvoertuig, wanneer de leerling deze inplant maar haar inziens niet voldoende rijvaardigheid beschikbaar heeft. Er zal met de leerling naar een mogelijkheid gekeken worden hoe het opleidingstraject maximaal aan het verwachtingspatroon van de leerling zal kunnen aangeboden.

7. Examens
Voorafgaand aan het praktijkexamen doet men er verstandig aan een kort rijlesje in te plannen om even alles weer op scherp zetten en daarna de gang naar de examenlocatie te gaan.
U wordt daar binnen geroepen, waar u de procedure wordt uitgelegd en uw laatste vraag mag stellen om vervolgens de ogentest te doen. Daartoe gaat u naar buiten om een kenteken te lezen op 25 m afstand of u oogwaarneming correct is.
Hier zal men om de auto heen lopen en algemene vragen over de banden, evt. onder de motorkap voor de belangrijkste zaken, om binnen een aantal functies te bevragen.
Hierna gaat u een route rijden van circa 30 a 45 minuten en bij terugkomst op de examenlocatie krijgt u de uitslag.
Bij voldoende bent u geslaagd; bij onvoldoende zal men terug moeten komen voor opnieuw het praktijkexamen afleggen.
8. Tenslotte
Deze verkeersschool is nog bij alle praktijkexamens en tussentijdse toetsen gebonden aan de huidige wachttijd bij reserveringen. Dit houdt in dat de aanvrager 6 weken moet wachten voor opgegaan kan worden bij een praktijkexamen. Deze wachttijd geeft op haar beurt ons weer de mogelijkheid tot u en jou te brengen naar een duurzaam veilig verkeersdeelnemer. Wij kunnen daarbij iets rustiger werken naar de examens, waarbij de druk op u ook minder wordt. Om te voorkomen dat men te snel opgaat voor examen wordt per les bekeken wat er in de laatste 40% van de rijopleiding de aandacht extra verdient. Deze verkeersschool heeft haar eigen benadering binnen de afsluitende fase die ook gericht is op het kunnen presteren onder stress zoals het praktijkexamen. Deze is niet om iemand te ontmoedigen, maar juist zich door een kleine teleurstelling positief heen te werken. Daar het praktijkexamen een totaal meting is, waar men kan laten zien waar hij/zij in het verkeer zal plaatsnemen, zal hier naar een comfortzone in uw rijvaardigheid gewerkt worden.