Leerlingen/Cursisten

Het volgen van de leercurves, voortgang, boekingen, toetsen en examens.

Toegang tot persoonljke gegevens door (kandidaat)bestuurders/cursisten van bijscholingen en andere coachingstrajecten als verzorgers en financieel verantwoordelijke rechtspersonen wordt als transparantie vrijgegeven aan uitsluitend betrokkenen. De informatie is afhankelijk van de functie/rol van de persoon bij de (kandidaat)bestuurder/cursist. De toegang tot reeds leerresultaten met eventule tekstuele details worden vooraf afgestemd met betrokkenen.
Door een afgeschermd en afgegrendeld systeem zijn leervorderingen met status en financiële voortgang (ingeval ingekochte lespakketten) benaderbaar. Door gebruik van moderne software kunnen tevens lessen worden ingeboekt. De oplopende verantwoordelijkheid afhankelijk van de categoriën (kandidaat)bestuurders aan wie verkeersschool Heijkoop rijinstructie aanbiedt is hier extra aandacht aanbesteed en zal deze aandacht blijven.