Restitutieregeling

Aanvullende restitutieve bepalingen VSH

Ondervermelde artikelen zijn aanvullend en overstijgen de algemene standaard leverings en betalingsvoorwaarden van Verenigng Rijschool Belangen.
Gereserveerde producten en diensten worden in principe niet teruggenomen of gerestitueerd.
Hier kan van afgewekenworden, waar de beoordeling eenzijdig bij de verkeersschool ligt.
Restitutie zal afhankelijk per situatie en het afgenomen lespakket telkenmale worden beoordeeld.
Verkeersschool Heijkoop behoudt zich het recht voor in deze gevallen administratiekosten in rekening te brengen, dan wel in te houden bij restitutie.
Afweging vind plaats op grond van teerlijke en oprechte benadering van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.
Ingeval afmeldingen van lessen worden deze afhankelijk beoordeeld naar:
•  het moment in directe relatie tot betreffende lesblokken;
•  de situatie van de (kandidaat)bestuurd(st)er/cursist in deze;
•  zijn/haar rol/functie in de betreffende situatie;
•  het afgenomen lespakket.

De eindbeoordelingen vinden te allen tijde plaats op grond van redelijkheid en billijkheid.
Bij het constateren van valsheid in geschriften en direct geleden financiële niet verhaalbare schade zal deze middels in 1ste instantie middels een aanvullende nota dan wel aansprakelijkheidsstelling worden aangeschreven.

De restitutie zal bij afmelding kunnen plaats vinden in:
•  gedeeltelijk financieel administratief afschrijving van afhankelijk de factoren;
•  behoud van lestijd saldo – mogelijk met verrekening van afgeschreven financieel administratieve lestijd.
•  zolang het behalen van het rijbewijs niet heeft plaatsgevonden zal restitutie in financiële zin zal niet geaccepteerd worden.

Ingeval er sprake is van feitelijke geografische EN onrealistische haalbaarheid m.b.t. bijv. verhuizingen zal deze naar redelijkheid en billijkheid daar en tegen wel financiële restitutie plaatsvinden.

Overige situaties zullen per situatie en moment worden beoordeeld.

Ingeval overgegaan wordt naar restitutiebetalingen vanuit de verkeersschool zal deze synchroon lopen met een correctiefactuur. Deze ontvangt u/jij fysiek als digitaal.

Voor alle lessen gelden de volgende Lesovereenkomsten Verkeersschool Heijkoop .

Maak altijd tijd de leverings- en betalingsvoorwaarden goed door te nemen voordat u zich aan iets verplicht. Deze maken altijd deel uit van een verplichtingsovereenkomst.