Leveringsovereenkomst & -voorwaarden VSH

De basisleveringsvoorwaarden bestaat uit :  SRB_VRB Algemene Voorwaarden.pdf (166,4 kB)

aangevuld met: SRB-VRB Klachtenregeling.pdf (86 kB)

De vermelde onderliggende tabbladen zijn de specifieke aanvullende leveringsvoorwaarden van Verkeerssschool Heijkoop. Men ook de onderstaande linken gebruiken om deze te openen.

De Eigen Verklaring

De kandidaat verzorgt zijn of haar eigen Eigen Verklaring (hierna te noemen: EV) zelf.

Verkeersschool Heijkoop zal  wanneer dit in haar pakket is verwerkt  financieel administratief verwerken bij de dan eerstvolgende of eindfactuur.

De kandidaat zal en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen EV.  De kandidaat vult deze zelf in of kan  passen door een medische oorzaak..

Dit artikel is bij iedere verkeers- en rijschool van toepassing, maar vermeldt het niet (altijd).

De kandidaat vult bij het CBR via het DigiID in. Het verdient alle attentie deze naar waarheid in te vullen, daar de consequenties op lange termijn op zijn minst onaangenaam kunnen zijn. Dit biedt dat men op ook langere termijn juridisch, finanancieel als praktisch niet uitgesloten zal mogen worden bij schadeverhaal in de vorm van materiële als letselschade (waarbij men betrokken bij kan raken).

Voor u als (kandidaat)bestuurder/leerling/cursist heeft het bij verkeersschool heijkoop Heijkoop geen consequenties, daar wij Erkend rij-instructeur zijn met kennis van Autisme en ADHD zijn. Wij bieden en hebben de mogelijkheid een AA-examen of AA-Tussentijdse toest te verzorgen.

U kunt ons vinden op de de website van o.a. Spectrum Brabant  (zo u wilt: Spectrum Nederland) onder de navolgende link www.rijles-en-autisme.nl/zuidholland.htm . Met de link  dit is onze instructeur weet wie u en jij dan zal krijgen als instructeur.

Faalangst en verkeersangst

Bij faal- en verkeersangsttraining gelden de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. De reden is dat hier juist  gereden moet worden om tot (herwonnen) zelfvertrouwen te komen.

Senioren en oudere (kandidaat)bestuurders

Voor de oudere senoiren gelden afwijkende leveringsvoorwaarden wanneer binnen 24 uur  voor aanvang van de gereserveerde les MOET worden afgezegd. Dit gaat iin redelijk overleg met de dan actuele situatie(s).

Aansprakelijkheidstelling bij trainingen verzorgd door derden

Bij rijvaardigheidstrainingen zoals 'B.Safety-VSH2' en '-3'  wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Wanneer training onder toezicht dan wel diirecte instructie plaats vindt  anders dan door Verkeersschool Heijkoop zal niet bij haar geclaimd kunnen worden.

Dit geldt voor het tijdvak waarin zowel de heen- als terugreis als ook tijdens deze of een andere training/instructie.

Er wordt verwacht dat men bij deze trainingen/instructies zich correct en aangepast gedraagd en zichzelf er van heeft overtuigd te voldoen hieronder samengeatten voorwaarden, aldaar gesteld voor de deelname.

Bij de rijvaardigheidstrainingen zoals 'B.Safety-VSH2' en '-3' dient de deelnemer rekening te houden met:

  1. de deelnemer moet in het bezit zijn van een rechtsgeldig rijbewijs alhier, waarbij een voorlopig rijbewijs niet wordft geaccepteerd
  2. het is de deelnemer op actueel moment toegestaan een personenauto zelfstandig te besturen op de openbare weg;
  3. de deelnemer moet fysiek in staat zijn alert en actief te kunnen handelen om de te ontvangen instructies tijdens de training uit te voeren; 
  4. de deelnemer moet de leeftijd van 18 of ouder hebben bereikt;
  5. de deelnemer accepteert en respecteert alle voorwaarden en clausules van Verkeersschool Heijkoop;
  6. de deelnemer accepteert en respecteert alle voorwaarden en clausules van het uitvoerende trainingscentrum.

Bij het geweigerd worden door het trainingscentrum dient men zich met klachten te wenden tot de contactpersoon - aldaar - van het trainingscentrum. Deze verkeersschool gaat van het beginsel uit dat men zichzelf heeft overtuigd te voldoen aan de eisen voor actieve deelname aan de training.

Wanneer me twijfelt te voldoen aan deze eisen kan oriënterend kontakt met Verkeersschool Heijkoop  worden gezocht.

Cursisten uit ons Terug-in-het-Verkeer-programma, waarbij een pakket van meer dan 6 uur of meer is afgenomen en jonge bestuurders, die bij ons Verkeersschool Heijkoop het rijbewijs hebben de mogelijkheid met  reductie van de beteffende pakketprijzen van BP.Safety-VSH2' en BP.Safety-VSH3. zoals ide prijzentabel weergeeft de de twee in deze zin genoemde pakketten te boeken/reserveren.  Het reizen naar en van het trainingscentrum is niet in de prijs verwerkt. Deze kosten zijn en blijven voor rekening van de deelnemer dan wel ander rechtspersoon, maar niet voor Verkeersschool Heijkoop of het trainingscentrum. Er zijn diverse locaties van dit trainingscentrum waarvan een aantal binnen onze regio gelegen zijn.

 

Onze specifieke leveringsvoorwaarden

De specifieke leveringsvoorwaarden die aanvullend dan wel afwijkend zijn:

Het algemene aanmeldingsformulier/lesovereenkomst treft men hieronder:

De algemene voorwaarden bij het  in bruikleen krijgen  dan wel studiegebruik en tonen van beelden opgenomen en opgeslagen op de SD-kaart  met plug en play  direct en onmiskenbaar gerelateerd aan de Lescam ADR3320-plus   treft men hieronder: