Disclaimer

Gebruik van privacygegevens

Uw en jouw privacygegevens worden uitsluitend gebruikt binnen het Dienstencentrum Heijkoop. Deze worden niet ter beschikking gesteld of verkocht aan derden.
De wettelijk minimale gegevens voor het kunnen afleggen van examens, en toetsen bij CBR-centra naar keuze van de kandidaatbestuurder maken hier een uitzondering op.
Uw gegevens worden uitsluitend worden opgeslagen en gebruikt voor mogelijke in de toekomst passende offertes te kunnen aanbieden en voor (door)ontwikkeling van lesmethoden.
Alle medische gegevens worden uiterst secuur opgeslagen en effectief afgeschermd tegen benadering door derden. Persoonlijke gegevens worden nooit zonder toestemming schriftellijke toestemming van de persoonzelve en direct bevoegd verzorgende dan wel financieel verantwoordelijke vrijgegeven. De medisch vrij te geven situatie zal uitsluitend worden overgedragen onder geheimhouding aan bevoegd CBR-examinator als ook aan uw behandelend specialist, wanneer deze het schriftelijk aanvraagd heeft. Voor uw dosier en/of passages daaruit gedeeld moet worden, worden alle documenten eerst aan u, jou, verzorgende en financieelverantwoordelijke personen voorgelegd en met een verklaring uwerzijds/van jouw overgedragen aan/gedeeld met de aanvrager.
Bij studieprojecten dan wel bij gebruik van stageaires zal extra toegezien worden op medische dan wel andere gevoelige informatie.
In geval de cursist (kandidaat)bestuurder is met een beperking binnen het spectrum Autisme of een andere beperking zal geen stageaire worden ingezet, danwel meerijden. De hier overheersende reden ligt ver boven dat dit niet mogelijk zou zijn.
Afhankelijk van de situatie van de (kandidaat)bestuurder wordt aan de privacybescherming en -afscherming extra aandacht besteed, buiten de stricte standaard voorwaarden als geformuleerd.

Het volgen van de leercurves, voortgang, boekingen, toetsen en examens.

Toegang tot persoonljke gegevens door (kandidaat)bestuurders/cursisten van bijscholingen en andere coachingstrajecten als verzorgers en financieel verantwoordelijke rechtspersonen wordt als transparantie vrijgegeven aan uitsluitend betrokkenen. De informatie is afhankelijk van de functie/rol van de persoon bij de (kandidaat)bestuurder/cursist. De toegang tot reeds leerresultaten met eventule tekstuele details worden vooraf afgestemd met betrokkenen.
Door een afgeschermd en afgegrendeld systeem zijn leervorderingen met status en financiële voortgang (ingeval ingekochte lespakketten) benaderbaar. Door gebruik van moderne software kunnen tevens lessen worden ingeboekt. De oplopende verantwoordelijkheid afhankelijk van de categoriën (kandidaat)bestuurders aan wie verkeersschool Heijkoop rijinstructie aanbiedt is hier extra aandacht aanbesteed en zal deze aandacht blijven.

Gebruik van cookies

Het gebruik van cookies zal met dezelfde zorgvuldigheid benaderd worden en blijven.
Het dienstencentrum zal van haar kant nooit inbreuk doen op de privacy van uw privegegevens. Analyse omtrend uw bezoek aan de afgegrendelde en afgeschermde onderdelen zal hier een uitzondering op zijn evenzo de andere onderdelen die direct aan het dienstencentrum zijn gekoppeld en in beheer zijn.