Organisatie en Algemene Voorwaarden

Vermelding van 'Dienstencentrum Heijkoop' i.p.v. 'Verkeersschool Heijkoop'.

De verkeersschool maakt deel van het Dienstencentrum Heijkoop, al waar admininstratie en facturering plaatsvindt. Dit heeft de consequenties dat deze afhandeling op de u en jou toekomende documenten de naam van de verkeersschool als handelsnaam vermeld laat worden.
De facturen en uitgaande brieven en overige documenten met uitzondering van die naar het CBR gaan, danwel die aldaar getoond en/of afgegeven moeten worden voeren de naam van Dienstencentrum Heijkoop. U zult afhankelijk van uw vraag zich moeten wenden tot het dienstencentrum voor factureringen en voor de overige zaken tot de verkeersschool. Heeft u vragen dan zijn alle opties vermeldt bij 'Contact' op de website ' www.motor2succes.nl ', waar u de verkeersschool blijft tegenkomen.

 

Voor overige Algemene voorwaarden zie: 

Theorie