Wat is faalangst

Faalangst kan veroorzaakt worden door een aantal bronnen.  Het karakter van de de persoon  speelt een grote rol in hoeverre iemand gevoelig is voor ontwikkleing van ernstige faalangst.

In principe wordt faalangst ontwikkeld door de situaties. De druk om te moeten presteren in deze tijd neemt alleen maar toe.

Voor ons als rijinstructeurs is het daarom heel belangrijk te weten wat er kan spelen en vooral hoe wij met deze stress omgaan en terug kunnen dringen naar gezonde stressbeleving.

De onbeheersbare stress bij  faalangst wordt hieronder uitgewerkt zodat iedereen erwat aan heeft. Dit is gedaan met doel jou en u preventief op jezelf te passen als mens tot mens en en niet alleen voor zichzelf.  

 

Faalangstoorzaken 

Deze situaties voor onbeheersbare stress kunnen ontstaan door,
1. Zelfoverbevraging, bijv. door te snel een stressvolle situatie bewust opzoeken waarbij onvoldoende zelfstandigheid ontwikkeld is;
2. Verkeerd leef- en leer- of werkpatroon;
3. 'Te hoog willen springen' met de parate kwaliteiten (dit is: Men is nog in de leerfase naar voldoende zelfstandigheid voor een activiteit);
4. Stress door anderen opgelegd (dit zijn o.a. voou  jouw en u ongezonde door de omgeving opgelegde verwachtingspatronen zijn, bijv. uit groepsdruk);
5. Persoonlijke historie en zorgen.

 

Faalangst-kenmerken 

Onderstaande uitingsvormen kunnen kenmerken zijn bij faalangst:
1. iemand blokkeert totaal (o.a. emotioneel);
2. paniekaanvallen;
3. geen kennis, leerstof meer kunnen oproepen en gebruiken;
4. aangeleerde fysieke handelingen en vaardigheden niet meer kunnen of gebrekkig uitvoeren;
5. echt ziek van zijn met geen duidelijke oorzaak van lichamelijke aard aan te kunnen wijzen;
6. (extreem) moeilijk gaan communiceren.

 

Faalangst of geen faalangst

Bij dit punt  wil de verkeersschool duidelijk maken dat niet alles ernstige faalangst is, maar gewoon tijdelijke overbelasting, of te wel een te hoge piekbelasting kan iemand niet laten functioneren. Rustnemen of anders iets minder acteif bezig zijn  heeft deze overspannen heid dan op. Hier is sprake dus van een vorm van ovrerspannenheid en geen faalangst.

Faalangstest

Het doen van een faalangst test kan inkijk geven hoe je/u kwetsbaar bent dan wel faalangstig is.

Bronvermelding

Met dank aan: Bureau Bezem - Den Helder.