Faalangsttraining en -coaching

Hoe benadert deze verkeersschool faal- en verkeersangst?

Door praktisch, respect- en tactvol in te steken op uw parate mogelijkheden wordt middels 'practise and error' gewerkt aan het doorbreken uw/jouw beperking in deze. Compenserende tools, in de vormen van vaardigheden en instrumenten,  worden u bijgebracht.
Door geïntegreerd rij- en leervaardigheden aan te bieden vindt begeleidend leren 'Leren' plaats in optima evenwicht en maximaal tempo waarbij men niet geforceerd wordt boven eigen kunnen.

Wij werken daarom niet alleen aan jouw en uw technische basisvaardigheden en  -automatisering maar juist ook aan de praktisch haalbare tools die bij de faalangst zo belangrijk zijn. In combinatie met maatwerk worden deze bij iou en u gecoached op een gezonde methode zonder NLD-technieken en/of andere psychotheraupeutische methoden.

Deze NLD en psychotherapeutische methoden worden toegepepast binnen de psychiatrie om mensen te behandelen.  Deze methoden horen principeel NIET thuis in de rijlessen of  het onderonderwijs bij bijv. dyslexie-behandeling. Er zijn meer argumenten waarom men ver van de technieken moet blijven. Er komen steeds meer rijscholen die dit middel niet schuwen en toepassen tijdens hun rijlessen bij faal en verkeersangst!

Deze verkeersschool moet HELEMAAL NIETS hebben van deze praktijken.

 

Zelfvertrouwen en taakbeheersing

 Het is buitengewoon belangrijk dat u/jij jezelf overtuigd mag weten voldoende basisvaardigheden te beheersen als ook compenserende mechanismen te hebben ontwikkeld tijdens het opleidingstraject die niet onderdoet bij die van chauffeur/chauffeuse die geen last van faalangst heeft.