Faalangst

Faal- en verkeersangsten, faalangstexamens

De verkeersschool heeft zich tot doel gesteld een brede en complete rij-opleiding aan te bieden die meer is dan een rondje CBR-examen.

Hierbij zijn blokkaden als een of meer typen faalangst  mogelijk. Deze  kunnen op school, thuis, in het verkeer of ergensanders zijn ontwikkeld. In iedergeval is het een extra barriëre voor o.a. de CBR-examens.

Het wel belangrijk te weten dat niemand perfect is.

Daarbij is niet iedereen hetzelfde met onze  minder sterke eigenschappen. Dit is onafhankelijk van uw/jouw achtergrond en opleidingen.  De oorzaken kunnen divers zijin. De resutaten van de faalangsten kunnen desastreus uitwerken naar oosn doel. Bij deze blokkades wil deze Verkeersschool Heijkoop jou en u helpen om binnen aanvaardbare grenzen te begeleiden.

Juist als aankomend bestuurder van een personenauto is heel belangrijk dat u zich een vrije EN blij bestuurder mag gaan voelen en blijven blijven voelen.

Voor meer informatie kunt u doorlinken naar een geseleceteerde faalangsttest..

 

Aangepaste gang naar het praktijkexamen 

De leerling heeft altijd een mogelijkheid tot reserveren van een faalangstexamen, doch of dit altijd de meest effectieve route naar duurzaam rijplezier is, is een heel andere vraag. Wanneer er de situatie heel duidelijk is zal deze weg naar het praktijkexamen eerlijk worden geadviseerd.
Men moet altijd allereerst voldoende rijvaardigheid en -verkeerskennis met -inzicht hebben ontwikkeld en zelfstandig kunnen toepassen. Dit blijft altijd de norm en daar wordt iedere examenkandidaat op beoordeeld.
Een faalangstexamen heeft daarbij een aangepaste (hogere) prijs bij het CBR. Deze prijs is richtlijn. Klik hier voor meer informatie . Zie ook de prijslijst op de website.

Bij faalangst-rijlessen is het overwinnen van zichzelf en het leren  bouwen aan zelfvertrouwen en in eigen kunnen erg belangrijk.

 

Wat is faalangst

Dit een verzamelnaam voor motorische en emotionele blokkades die zich uit in onrust en anders functioneren, dan men normaal laat zien. Faalangst is de ongezonde  uiting van stressverwerking.

Dit leid tot heel vervelende situaties waarbij men praktisch zeer moeizaam of niet door een theorie- of  praktijkexamen zou kunnen komen.

Het CBR biedt ons de oplossing door het faalangstexamen aan te bieden de mogelijkheid wel bij het praktijkexamen en het indvidueel theorieexamen bij de theorie.

 

Wat biedt Verkeersschool Heijkoop?

Wij bieden onze leerlingen en cursisten de tools beter om te gaan met de onrust tijdens stresssituaties. De stress bij examens en mogelijk ook als o.a. actief en zelfstandig bestuurder aan het verkeer zijn niet veligheid verhogend. 

Verkeersschool Heijkoop leert u ook vertrouwen op de andere verkeersdeelnemers (voor wat die andere bestuurders waard zijn).

Wij leiden compleet. op  Onze opleiding is ook echt breder en absoluut completer.

Jou en u hierbij coachen en (terug)brengen in het verkeer kunnen wij heel goed.

Wij zijn erg ambiteus hierbij om  jou en u alle belangrijke informatie en 'antennes' mee te geven.

Deze verkeersschool adviseert  ook eerlijk en open bij de situatie.

Vraag  een proefles aan om er achter te komen hoe wij onze rijlessen aanbieden. < Vraag proefles aan>

 

Meer informatie over faalangst

Wat is het faalangstexamen?

Wanneer is het faalangstexamen MIJN oplossing?

Hoe gaat het CBR met de kandidaat om?

Voor deze vragen klik op : CBR en Faalangstsexamen.

Deze verkeersschool wil altijd eerlijk en open dit traject ingaan met jou en u ingaan..

Faalangst bij bijvoorbeeld theorie- en praktijkexamens (maar ook 'kleinere' activiteiten) kan worden in de meeste gevallen veroorzaakt  daar men nog onvoldoende basisvaardigvaardigheden  en -kennis nog kan aanspreken.

Wanneer vaardigheden en kennis er wel aanwezig is,  dan hebben wij een heel andere situatie.  In deze situatie biedt het faalangst examen wel een juist en alternatief.  op het normale praktijkexamen.


Gelukkig biedt een faalangstexamen een  goede kans onze onrust  tijdens het praktijkexamen onder controle te houden. Voor het theorieexamen biedt het mondeling examen een optie. Wij helpen u  dat u alle situatie kunt correct en zonder onnodige twijfels kan beantwoorden. Het theorie-examen halen is hiermee geen onhaalbare doel meer. Het praktijkexamen wordt ook voor de andere leerling/kandidaat bestuurd  in principe mogelijk.  Er blijven bepaalde basisvaardigheden  noodzakelijk die men heel eenvoudig moet beheersen. 

Wij bieden de studie- en praktijkbegeleiding die u vraagt.

Er wordt tenslotte op het praktijkexamen maar ook tijdens het theorieexamen geen onderscheid gemaakt tussen het reguliere en de bijzondere examens.

Jij en u krijgen wel meer tijd als oook tijdens het praktijkexamen een specialiceerd examinator krijgt.


Wij hebben gebruik mogen maken de expertise van Bureau Bezem - Den Helder.