Werkwijze/Protocollen bij Autisme en AD(H)D

Ingeval men besluit bij Autisme of/en ADHD gebruik te willen maken van de specifiek aangepaste rijvaardigheidseisen

Bij boeking van theorie- en praktijklessen wordt geadviseerd in overleg met de verkeerschool de afronding van de theorie af te stemmen.

De opbouw en samenstelling van de leergangen is een geoptimaliseerde en geïntegreerde aanpak van theorie en toepasbare verkeersoplossingen waarbij de zelfstandigheid en creativiteit optimaal bij u/jou geprikkeld worden onafhankelijk van de beperking bij de leeringbestuurder.

Met het juist laten ervaren van succes met een minimum, maar gezonde spanning  wordt hier de leerling naar het examen gebracht, zonder dat deze de druk hinderlijk ervaren zal.  Het feit dat er gepresteerd moet worden op een examen dan wel tussentijdse toets mag niet leiden tot het 'in elkaar klappen' van de leerling, waardoor deze weer terugvalt in zijn/haar leercure en prestaties. Het vloeiend door kunnen gaan naar het praktijkexamen van de leering- /kandidaatbestuurde zonder mentale dan wel psychosomatische klachten is hier een van de basiselementen in de opleiding bij de coaching en training. De werkwijze naar deze situatie is door deze verkeersschool nagenoeg geperfectioneerd. Faalangsttraining wordt standaard geïntegreerd bij dit traject e.e.a. afhankelijk van de stoornis en individu. 

Deze rijschool hanteert het principe ook hier dat het gaat om een complete rijopleiding - echt verder dan het rondje rondom het CBR.

Bij het volgen het theoretische deel van de rij-opleiding wordt hier dringend theorie-Online geadviseerd om de zekerheid te hebben als leerling, maat ook als ouder/begeleider EN rijinstructeur de theorie in zijn geheel is gevolgd en wordt beheerst aan het einde van de cursus.

Verkeersschool Heijkoop biedt o.a. itheorie aan tegen gereduceerde prijs. De verkeersschool heeft veel opties, afhankelijk van waar de voorkeur naar uit gaat.

Er zal middels  helder, open en zorgvuldig gestructureerd te communiceren door deze verkeersschool eerlijk met u/jou maar ook de begeleiders contact gehouden worden.