Onze rij-instructeur

Deze rijinstructeur voldoet als enige binnen de regio Alphen aan den Rijn/Nieuwkoop aan de eisen gesteld door Spectrum Brabant, kenniscentrum van ADHD en Autisme.

Buiten de certificering is de rijinstructuecteur van Verkeerkeersschool Heijkoop, in bezit van veel kennis van en over rijden met en zonder medicatie. Deze instructeur is geen arts of behandelaar, maar heeft wel de kennis van wat de medicatie (verschillende soorten) zijn, wat het doet, hoe het werkt. Dit geeft de leerling het grote voordeel al heel te kunnen geschakeld te zien worden op uw/jouw situatie van het moment dat wat aan het ontwikkelen is. Door hier tijdens dit veranderingsproces op in te kunnen spelen wordt de lesvoortgang onmerkbaar voor u/jou in benadering meebewogen. Het leerproces gaat dus ongemerkt in uw/jouw situatie gewoon door zonder dat dit tot stress zal leiden, maar wel doorgaan.Onze aanpak is geheel vloeiend en sluit aan waar u/jij bent onafhankelijk van waar u/jij op dat moment toe in staat bent te handelen. Geduld, vooral rust en heel praktisch wordt de leerling hier gecoached naar het praktijkexamen. In een proefles zal duidelijk worden hoe rustig, ontspannen maar wel doelgericht onze manier van werken is. Het slagingspercentage is gelijk aan hen die geen beperking heeft.

Slagingspercentage

Ons slagingspercentage is hoog, maar blijft afhankelijk van het type beperking. De ene groep heeft gewoon meer moeite dan de ander. Dit is afhankelijk van de beperking en de mate waarin men hier last van ondervindt. Binnen de mogelijkheden die het CBR ons biedt faciliteren wij maximaal.

Wij zullen u/jou op praktijkexamen laten gaan wanneer u/jij daarvoor rijp bent en deze zonder ongezonde stress kan doen. Wanneer de stress weg is, is de kans op overschatting van uzelf/jou zelf meestal de reden dan men onnodig en dure fouten maakt tijdens het praktijkexamen. Wij kopen niets voor onnodige teleurstelling.

Communicatie

Eerlijkheid  is bij deze verkeersschool heel belangrijk waar u/jij staat en wat wij en hoe de aanpak is bij u.jou is/wordt. Deze biedt de leerling ook ruimte enige invloed uit te oefenen hierin. Wij geven niet uit alleen onze eigen inzichten en kennis rijles, maar vinden uw/jouw behoefte net zo belangrijk. Deze mag en moet ook gewoon in gelijkwaardigheid kunnen plaatsvinden.
Het is altijd zo dat er respectvol gecommuniceerd moet worden. Dit wordt hier heel nadrukkelijk grvraagd., daar ADHD veel vormen heeft. Wanneer buiten de grenzen van fatsoen komt wordt u/jij erop aangesproken.

Dit geldt ook voor hen met OCD en ODD, of Gilles de la Tourette.

Afhankelijk van het type beperking wordt ook op de situatie met u ingegaan. Wij stellen ons zeer gematigd op daar wij hier op verkeersschool weten waar wij over spreken. Wij willen IEDEREEN naar het rijbewijs helpen op een voor de leerling optimale manier aansluitend op hem en haar situatie van dat moment.met de neuzen naar het praktijkexamen.
Wanneer er sprake is van een extreem zware gedragsstoornis dan wel comorbiditeiten willen wij ook ons best doen.

Tenslotte

Wij sluiten u/jou in principe nooit buiten! Iedereen is bij deze verkeerschool evenveel mens.en heeft recht op aandacht, ongeacht de achtergrond.

Waar staat 'Erkend Rij-instructeur Autisme & ADHD voor

De eisen waaraan wordt voldaan zijn bij deze instructeur bij Autisme en ADHD zijn:

Erkend Rij-instructeur Autisme & ADHD

De rijinstructeur heeft zowel de basis-workshop autisme & ADHD als de gespecialiseerde training autisme & ADHD gevolgd en mag zich “Erkend rij-instructeur Autisme en ADHD” noemen doordat hij of zij jaarlijks de intervisie/ terugkomdag volgt. Opgemerkt dient te worden dat een rijinstructeur natuurlijk geen hulpverlener is en in die zin geen specialist op het gebied van Autisme. Wel onderscheidt de rijinstructeur zich van andere instructeurs doordat hij of zij is bijgeschoold, de protocollen kent en kan hanteren en jaarlijks de opgedane kennis opfrist, kennis neemt van de nieuwste inzichten en zijn handelen samen met onze professionals toetst aan een autisme- en ADHDgeschikte manier van omgaan met kandidaten. Instructeurs kunnen werken met een speciaal ontwikkeld ‘autisme- en ADHD-protocol rijles’.
Erkende rij-instructeurs ontvangen gratis een banner en certificaat als bewijs van de erkenning. De banner kan geplaatst worden op de eigen website. Achter de vermelding van de rijschool op deze website, wordt het erkenningslabel van Spectrum Nederland geplaatst.

Klik hier om een Erkend rij-instructeur Autisme & ADHD in uw buurt te zoeken.

Let op; sommige instructeurs zijn alleen bijgeschoold op autisme maar (nog) niet op ADHD. U ziet dan onderstaand label achter de naam van de instructeur:

bron: www.rijes-en-autisme.nl