Autisme en AD(H)D - Algemene informatie

Inleiding

De wetgever, het CBR, de verkeersschool, de verzekeraar

De wetgever is heel duidelijk en stelt dat wanneer een persoon met een stoornis , zoals deze dit formuleert. een rijbewijs besluit te willen halen, moet dit traject volgen. In eenvoudig Nederlands,  hij/zij moet een vastgestelde route volgen langs keuringsarts en gespecialiceerde functionaris van het CBR. Na een fiat van het CBR wordt de weg naar het praktijkexamen vrijgegeven.

In Nederland hebben wij te maken met de centrale overheid en het CBR in eerste instantie. In dit verlengde hebben verkeersscholen zich verplicht protocollen te gebruiken bij het opleiden van leerlingbestuurders en later bij het aanbieden van kandidaatbestuurders bij het CBR. De verzekeraars hanteren indirect een procedure, waarin zij specifieke leverings- en betalingsvoorwaarden hebben opgesteld naar hen met stoornissen en beperkingen met medisch karakter. Later wordt op dit accent teruggekomen.

Voor de verkeersschool is het een hard feit dat er gefacilicteerd mag worden bij aangepaste rijvaardigheidseisen. De voorwaarden zijn hier helder als hard op schrift gesteld en liggen bij het CBR.

De wet- en regelgeving wordt door de minister middels wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur en Regerings Reglementen aangeboden en doorgeschoven naar het CBR voor uitvoering in deze. De protocollen vanuit rechtswege zijn de eerste harde eis waaraan voldaan moet worden gevolgde met de centraal afgesproken andere protocollen.  De protocolen die Verkeersschool Heijkoop hanteert zijn o.a.afgestemd op die van Spectrum Branbant, kenniscentrum voor Autisme (en ADHD).

Bij het naar als op examen gaan is het essentieel wil er gebruik gemaakt gaan worden van de aangeboden optie met aangepaste rijvaardigheidseisen. Het CBR-protocol moet dan worden gevolgd.

Herkeuringen bij AD(H)D en Autisme

Herkeuring voor hen met AD(H)D en autisme  met betrrekking tot behoud van het rijbewijs: 

Deze zijn officieel afgeschaft in 2013 door de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Wanneer het CBR tot actieve uitvoering overgaat is de verkeerschool nog niet bekend. Deze voortgang wordt nauwlettend gevolgd.

Het protocol voor ALS is nog ongewijzigd. Zie ook: www.autismegeschikt.nl. 

Bron: Spectrum Brabant, augustus 2013

Verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringsmaatschappijen willen nog weleens bij schade-situaties erg moeilijk gaan doen, wanneer  uitkomt dat de bestuurder gereden heeft op moment van het veroorzaken van een materiële al dan niet gepaard gaan met ook letselschade met een rijbewijs, waarbij de EV (=Eigen Verklaring) niet naar waarheid is ingevuld bij vraag 3 en/of 9. Vragen met betrekking tot psychiatrische stoornissen (3) en medicatie in deze (9) zijn hier cruciaal.

Het risico dat men loopt ingeval een verzekeringsmaatschappij aanwijzingen krijgt in bij een schadegebeurtenis waarbij de medische indicatie is verzwegen stelt deze bestuurder zich bloot aan een onverantwoord groot risico. De verzekeraar mag in deze gevallen inzetten op het weigeren van uw schadeuitkering aangevuld met persoonlijke aansprakelijkheidsstelling. 

Het verdient serieus aandacht deze risico's niet te verontachtzamen.

Dit geldt ook voor andere tijdelijke en chronische ziekten en stoornissen dan wel tijdelijk voorgeschreven medicatie waarbij de rijvaardigheid in gevaar kan komen. Het gele stickertje op de medicatieverpakking vermeldt dit.