Autisme & AD(H)D - (Her)Keuringen

Herkeuringen bij AD(H)D en Autisme

AD(H)D en Rijgeschiktheid

Herkeuriing bij Autisme

Herkeuring voor het rijbewijs bij AD(H)D is officieel afgeschaft in 2013.

Uitvoering heeft plaatsgevonden. In de overgangsregeling is nog wel een afsluitende medische keuring bij aangewezen psychiater mij bekend. Wordt nauwlettend gevolgd.

Autisme en Rijgeschiktheid

Herkeuringen bij Autisme

In navolging bereikte afschaffing van herkeuring bij AD(H)D: Herkeuring voor het rijbewijs bij autisme is afgeschaft! 

Bron: Spectrum Brabant, augustus 2013