Actueel - AD(H)D & Autisme

Wachtlijsten voor (her)keuringen bij AD(H)D en Autisme

Ten gevolge van ontwikkelingen binnen het huidig tarievenstelsel voor keuringsartsen is rekening te houden met langere wachttijden. Het rekeninghouden met 4 maanden wachten is niet ondenkbeeldig.

Het verdient aandacht ook goed via internet te zoeken daar niet iedere keuringsarts zijn rijbewijskeuring tijdelijk heeft gestaakt in afwachting van de ontwikkelingen. Het telefonisch benaderen een vermelde keuringsarts wordt zeker aanbevolen.

Het advies is uw tijd van aanwezigheid te registreren daar hier prijsopdrijving kan plaatsvinden door u langer dan strict noodzakelijk vast te houden. 

Het advis is dan ook beperkt deze en maak er geen verder uitwijdend of oriënterend gesprek van. Voor u het weet wordt het volle tarief voor 45 minuten bij u in rekening gebracht. Het hele traject vraagt ondanks alle hindernissen  en inspanningen genoeg tijd, geld en energie.

Als u er door dit traject heen bent is volgt nog eenmaal een herkeuring  (categorie 1) en om de 5 jaar voor categorie 2 (beroepschauffers). Bestuurders voor de personenauto vallen onder categorie 1.

Fiscale aftrekbaarheid betreffende kosten voor rijbewijskeuringen, o.a. (her)keuringen bij AD(H)D en Autisme

De fiscale aftrekbaarheid m.t.b. facturen van specialisten voor (her)keuring  bij rijbevoegdheid zijn fiscaal niet aftrekbaar als bijzondere ziektekosten en beroepskosten. Deze kosten komen voor uw eigen rekening volgens de regels van 2012 en 2013.

d.d. april 2014

Herkeuringen bij AD(H)D en Autisme

In navolging bereikte afschaffing van herkeuring bij AD(H)D.

Campagne Autisme en Rijgeschiktheid

Wat zijn wij blij!!

Herkeuring voor het rijbewijs bij autisme is eindelijk afgeschaft! 

Onze actie met Autisme Rijgeschikt heeft vruchten afgeworpen. Zie ook website www.autismegeschikt.nl. 

(De campagne Autisme Geschikt is in het leven geroepen om middels kunst vooroordelen over autisme weg te nemen bij zowel het brede publiek als beleidsmakers op lokaal, provinciaal én landelijk niveau.)

Bron: Spectrum Brabant, augustus 2013