Autisme & AD(H)D

Actueel

Herkeuringen bij AD(H)D en Autisme

Deze herkeuringen bij mensen met het rijbewijs - ik ga nog uit van uitsluitend het rijbewijs  -  B met AD(H)D en Autisme zijn officieel afgeschaft door de Minister van Verkeer en Waterstaat in 2013.

Zie ook website: www.autismegeschikt.nl. 

Bron: Spectrum Brabant, augustus 2013

Algemeen

Deze verkeersschool heeft ook de uitgesproken visie dat iedereen een reële kans moet worden geboden tot het behalen van het rijbewijs.
Dit geldt ook voor hen met een beperking in range van Autisme, AD(H)D en aanverwante concentratieproblemen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om niet afhankelijk te zijn van het openbaar vervoer dan wel gereden te worden.

De opbouw en samenstelling van de leergangen is een geoptimaliseerde en geïntegreerde aanpak van theorie en toepasbare verkeersoplossingen waarbij de zelfstandigheid en creativiteit optimaal bij u/jou geprikkeld worden. Deze rijschool gaat echt verder dan het rondje rondom het CBR. Zij wil iedereen een complete rijopleiding aanbieden.

In de pakketten zijn ook hier geen theorie- en examenboeken opgenomen daar iedereen zijn/haar voorkeur van leren heeft.

Middels helder, open en zorgvuldig gestructureerd te communiceren zal deze verkeersschool eerlijk naar u/jou maar ook de begeleiders tegemoet treden.

Met speciaal aangepaste specifieke leverings- en betalingsvoorwaarden voor hen met autisme. In combinatie met de gekozen vorm van communicatie worden alle facetten aangeboden op een respectvolle benadering met doelgerichte inzet. Het verdient aandacht daarbij deze voorwaarden te lezen of telefonisch op te vragen.
Deze wijken af van de standaard voorwaarden door het specifieke karakter wat bij deze beperking karakteristiek is.