Aanvragen Begeleiderspas 2toDrive

Wanneer u meedoet aan 2toDrive, heeeft u een begeleiderspas nodig. Deze pas mag u aanvragen vanaf de leeftijd vvan 16,5 jaar. Wanneer ook de aanmelding van uw coaches is geschied  kuneen wij overgaan tot aanmelding.

Aanvragen begeleiderspas - Algemeen

Vanaf het de leeftijd vanaf 16,5 jaar en na de aanmelding van uw coaches wordt het mogelijk een begeleiderspas aan te vragen.

Aanvragen van de begeleiderspas geschiedt door digitale aanmelding bij de RDW.

Minimaal 1 moet en maximaal maximaal 5 coaches mogen voor deze rijbewijshouder straks vermeld worden op de begeleiderspas. Met deze mensen zal gedurende de periode tot het 18de levensjaar gereden mogen worden.

De aanvraag geschiedt bij het RDW.  De kosten voor de aanvraag bedragen

De begeleiderspas moet u aangevraagd hebben voordat u het rijbewijs kunt aanvragen bij jouw gemeente. Voor het aanmelden maakt u gebruik van DigiD. De kosten voor de aanvraag van de pas bedragen €35,-. Deze kosten dienen direct via iDEAL betaald te worden bij het aanvragen van de begeleiderspas.

Aanvragen  begeleiderspas - Het aanvragen

Na voldaan te hebben aan het bereiken van  de leeftjd van 16,5 jaar en aanmelding van uw begeleiders/coaches wordt het mogelijk uw begeleiderspas aan te vragen. 

De begeleiderspas moet worden aangevraagd bij de gemeente waar u woont.voordat u uw rijbewijs aanvraagt.

Hiervoor moet u uw DigiD gebruiken. Nog geen DigiD? Klik dan hier.

De kosten voor de aanvraag van de pas bedragen €35,-. Deze kosten moeten direct via iDEAL betaald worden bij de aanvragen van de begeleiderspas.

Aanvragen van de begeleiderspas geschiedt door digitale aanmelding bij de RDW.

De begeleiderspas kan door de jongere aangevraagd worden via deze pagina.

Begeleiderspas aanvragen

Kandidaatbegeleiders kunnen de 2toDrive-begeleiders aanvragen met nu volgende link:  Aanvragen beg eleiderspas-2toDrive

Aanvragen begeleiderspas - Vervolgprocedure

Nadat de RDW de aanvraag voor de begeleiderspas binnen heeft gekregen, wordt gekeken of deze correct en volledig is. Als dit zo is, krijgt u binnen 10 werkdagen de pas thuisgestuurd.

Als u de weg op gaat met uw coach moet u altijd naast uw rijbewijs ook uw begeleiderspas bij uw hebben.

Lees in het artikel voorwaarden aan de jonge bestuurder aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Wijzigingen van begeleiders/coaches

Ingeval men tussentijds een aanpassing bij deze door u verkozen begeleiders/coaches wenst, dan kan dat en met wederom contact met het RDW op te nemen. 

Verlies/beschadiging van documenten

Ingeval een der documenten ongeacht de oorzaak verloren raakt dan wel beschadigd raakt, moet contact worden opgenomen met het RDW.

Er dient dan gebruikgemaakt te worden van navolgende link:  Aanvragen begeleiderspas-2toDrive

Aanvragen begeleiderspas - Vragen

Voor vragen over de aanvraag van de begeleiderspas kunt u contact opnemen met de RDW via begeleiderspas@rdw.nl of 0900-0739. Heeft u nog geen DigiD, klik dan hier