Welkom op de website rijles-heijkoop.nl van Verkeersschool Heijkoop

 

 

Dit is de informatiesite van Verkeersschool Heijkoop.

Deze verkeersschool is er voor iedereen, waarbij niemand wordt uitgesloten.

Onze doelstelling is u/jou tot brengen tot en met een bestuurder waarbij een correcte verkeersmentaliteit, onafhankelijk en zelfstandgheid met VELIIGHEID onze norm is. Hierbij hoeft een beperking absoluut geen probleem te zijn.

Ervaart u/jij met meer moeite bijvoorbeeld leren of te automatiseren van nieuwe vaardigheden? Wij werken binnen uw mogelijkheden!

Verkeersschool Heijkoop is een verkeerschool welke zich richt op IEDEREEN die een rijbewijs wil halen of al heeft maar met de tijd angst in het verkeer heeft ontwikkeld. Dit alles met lespakketten op maat tegen zeer scherpe constante prijzen als flexibele leveringsvoorwaarden.

Voor beknopte informatie verwijs ik door naar www.verkeersschoolheijkoop.nl

Rij-instructie voor bijna iedereen

Voor de normale leerling zonder een beperking zijn wij er;  voor de leerling met een beperking zijn wij er juist.

In hen met een probleem als faalangst, concentratieproblemen, uitstekend kunnen leren maar motorisch minder handig en/of moeilijk(er) lerend zijn wij helemaal thuis. Deze rijschool heeft haar expertise ook vanuit reïntergratieonderwijs waar dit vaker voorkomt.

Er kan ook rij-instructie worden gegeven in de Engelse en Duitse taal.

Wij zijn ook gespecialiceerd voor hen met o.a. ADHD en Autisme.

De instructeur is erkende rijinstructeur met kennis van ADHD en Autisme.

Daarbuiten is er ook kennis en ervaring van en met diabetes en Highly Sensetive Person.

Wanneer men verkeersangst heeft of onzeker is geworden, bieden wij gelijkertijd alle coaching. Tevens verzorgen wij een opfriscursus.

Ongeacht uw/jouw achtergrond willen en kunnen bijna altijd wij u/jou (weer) zelfstandig bestuurder maken van een auto.

Geen verborgen leveringsvoorwaarden.

Wij werken niet met verborgen lettertjes.

De algemene voorwaarden zijn vereenvoudigd  aanvullend  vermeld  gelijkwaardig aan die van andere rijscholen. Wij vermelden deze alleen op onze site.

Geen verborgen prijzen

De meest actuele informatie vindt u op deze site.

Voor prijzen en leveringsvoorwaarden en formulieren moet u op deze website zijn. De prijzen en pakketten op deze website zijn de actuele.

Deze website kunt u raadplegen voor al uw vragen en aanvullende informatie. Wilt u meer weten voor bijv .een vrijblijvende proefles, dan kunt u bellen.

Gericht informatie zoeken

Middels een zoekwoorden komt u ook direct terecht voor wat zoekt.

Lessysteem en ondersteuning

Verkeersschool Heijkoop biedt losse lessen en lespakketten aan. Waarbij de lespakketten op maat worden aangeboden. Al deze pakketten zijn compleet op uw situatie en naar uw vraag aan te passen binnen de marges. Met onze  'All-in-one'- of Totaalpakketten zijn er ook voor de speciaal pakketten. Deze laatse pakketten bieden compleet programma's.

Deze All-in-one-pakketten* bevatten de onderdelen:

  1. Complete leergang 'Theorie op maat-plus ' met studiebegeleiding;
  2. Coaching, advisering en begeleiding bij theorie-examinering;
  3. Theorie-examen - Standaard theorie-examen B  (klassikaal);
  4. Praktijklessen met geïntegreerde kennis in bijkomende essentiële onderdelen in en om het verkeer incl. voertuigtechniek;
  5. Video-begeleiding van en huiswerkondersteuning naar aanleiding van uw praktijkles met  Lescam ADR3320-plus ;
  6. Tussentijdse toets - Standaard Tussentijdsetoets B bij CBR (bijv. voor vrijstelling van bijzondere verrichtingen bij 1st volgende praktijkexamen);
  7. Praktijkexamen - Standaardpraktijkexamen van 50 minunten; andere examens met een toeslag in pakket.;
  8. Slipcursus apart bij te boeken (na behalen van rijbewijs);. Dan wel voor te sparen.  N.B. Externe leveringvoorwaarden zijn hier expliciet ook van toepassing;
  9. Scan van eigen vorderingen als zelfstandig chauffeur - Recht op 1x 60% korting voor een terugkom'les' op basis van een praktijkles B van 90 minuten met de actuele prijsstelling op moment van de les.

* Afhankelijk van het pakket.  De lescam is tijdelijk niet in bedrijf. Zie pakketsamenstelling op deze website.

Deze opzet is gericht op uw kwaliteit als zelfstandig bestuurder in het verkeer en in het bijzonder als bestuurder van een personenauto - rijbewijs B.

Onze prijzen

SPECIAAL VOOR  SCHOLIEREN  EN STUDENTEN ZIJN ER DOORLOPENDE ACTIES.

Deze website vermeldt de meest up-to-date prijzen en pakketten. De overige websites van verkeersschool Heijkoop zijn in onderhoud en beheer van derden en kunnen achterlopen op deze website.  Hierdoor kan vertraging zijn in updating.

Deze verkeersschool hanteert het prijzensysteem van standaardlessen, -toetsen, -theorie en praktijkexamens. Alle overige afwijkende pakketonderdelen/producten hebben een toeslag t.o.v. het standaardpakket of -product tenzij anders vermeld. Met dit systeem kan iedereen eenvoudig uitrekenen wat een aanpassing van het  gewenste pakket gaat kosten. Dit is gedaan om meer flexibiliteit binnen de pakketten te kunnen aanbieden en gelijk te uniformeren.

Globaal is de lesprijs max. 39,75 EURO per lesuur voor reguliere lessen in de pakketten. De minimum lestijd is uit praktische als effectieve overwegingen 5 kwartier. Omgerekend is dit minder dan 30E/les op basis van 45 minuten.

Er zijn gaan steeds meer rijscholen die rijlesblokken van 45 minuten aanbieden. In de praktijk blijkt dat men bij deze verkeers- en rijscholen meestal gelijk 2of 3 lesblokken te gelijk voor een les moet boeken.

Voor de speciaalpakketten zijn de prijzen anders daar hier doorgaans andere voorbereiding en meer nazorg gewenst is.

Rijinstructies voor iedereen

Onafhankelijk van uw achtergrond wordt de rijinstructie aangeboden, waarbij het 'leren leren' met het incidenteel leren 1-op-1 lopen, samen op tijdens de opleidings- en bijscholingstrajecten. Een absoluut breder aanbod dan de basiselementen aan verkeerssituaties wordt bij deze verkeersschool u aangeboden. 

De verkeersinstructies,  rij- EN theorielessen - worden op een uiterst effectieve benadering met een aangepaste Verbeterde-Rijden-in-Stappen-methode aangeboden waarbij uw kwaliteiten en conditie optimaal worden aangesproken.

De examenkandidaat heeft buiten Gouda, Amsterdam de mogelijkheid  een andere examenplaats in de regio te verkiezen, bijv. Utrecht, Leiden, Haarlem.

Deze verkeersschool biedt van jong tot ouder en nog ouder rijinstructie naar het behalen van het rijbewijs maar ook coachingstrajecten aan. Deze zijn zowel gericht op het ontwikkelen van compenserende mechanismen  maar ook bijbrengen van de nieuwe regels in het verkeer. Ook wanneer er sprake is van moeilijk (er) lerend, concentratieproblemen, HSP (High Sensetive Person) of een combinatie van autisme en/of AD(H)D, gedragsstoornissen als OCD, ODD en Gilles de la Tourette. De geboden instrumenten zijn praktisch als duurzaam van karakter.

De coachingstrajecten zijn gericht op jong als oud, daar iedereen ongezonde stress, dan wel angst kan hebben ontwikkeld bij of tijdens verkeersdeelname. 'Terug-in-het -verkeer' is een programma wat hierop door haarzelf is samengesteld. Ontwikkeld door Verkeersschool Heijkoop vanuit het waarnemen, analyseren en terugcoachen van mensen die u zijn voorgegaan met deze of soortgelijke bagage/ballast. Leeftijd speelt hier geen rol. De instructeur heeft meer dan voldoende kennis en inzicht voor het kunnen opvangen van signalen en heeft de instrumenten jou en u hier over heen te helpen zonder dat men zich opgejaagd of ongemakkelijk bij de situatie voelt.

Onze coaching

Tijdens alle opleidingstrajecten wordt u gecoached in een ontspannen en gezonde flow waarbij leren autorijden ook heel leuk blijkt te zijn. U wordt keer op keer geprikkeld tot steeds meer vrijheid te nemen in het verkeer. Wij bouwen samen de rijvaardigheid uit op een aangename ontspannende manier maar zeer resultaatsgericht zonder dat u er erg in heeft! Onafhankelijk van uw leeftijd en technisch gevoel.

Wij gaan niet forceren ten koste van u en jou, maar nemen de tijd zonder u tekort te doen.

Dit doen wij allemaal door bewust heel systematisch leren autorijden in de handgeschakelde lesauto.
Uitwijken naar de auto met automaat is echt niet meer nodig!
Wij werken met een unieke manier van aanleren die zich kan meten met de meest effectieve manier van leren autorijden.

Wij houden er niet van jou en u een kunstje leren. Wij leren jou en u echt zelfstandig autorijden. Ongeacht waar!

Wanneer men geslaagd is voor het rijbewijs bijv. bij ons en het voor u/jou belangrijk is feedback te hebben na verlop van een periode. Verkeersschool Heijkoop biedt  deze onafhankelijke scan als service afhankelijk naar uw vragen.

Onze methode is uniek als bijzonder ambitieus! Deze methode is voor echt iedereen zonder twijfel geschikt en niet te veel gevraagd. 

Zie ook ons Terug-in-het-verkeer-programma.

 

 

Proefles/Intest

De verkeersschool nodigt u dan ook uit tot het volgen van een proefles, welke bij afname van de meeste pakketten gratis is. U kunt dan ervaren hoe de lesaanpak hier is.

Samenvattend: 

De aangeboden rij- en coachingingstrajecten zijn zowel op uw situatie afgestemd als ook met methode van aanpak en klantvriendelijk geprijsd.

Verder hanteert deze verkeerschool GEEN verborgen hoge verrassingsprijzen na goedkope lokkertjes bij startpakketten. De lespakketten en losse onderdelen zijn met de leveringsvooraarden zijn zeer flexibel als duidelijk.

Daarnaast zijn o.a. theorie-methoden waaronder iTheorie en 3dtheorie via Verkeersschool Heijkoop leverbaar.
Wij gaan niet forceren ten koste van u en jou, maar nemen de tijd zonder u tekort te doen.

Waar zijn wij actief

Vragen en proeflessen 

Middels een telefoontje wordt u eerlijk en open geadviseerd. Wanneer ik niet bereikbaar ben, vragen wij u het  contactformulier  in te vullen voor vrijblijvende informatie. Wij nemen dan zo snel mogelijk met u contact op.

Deze verkeersschool is aangesloten bij o.a. de  Vereniging Rijschool Belang. De VRB hanteert ongeveer gelijke garantiestellingen als de Bovag of de FAM.

  

Actualiteiten

Aanpassing strafpunten systeem op rijbewijzen

07-10-2014 18:14
Het kabinet heeft het strafpunten systeem op jonge bestuurders aangepast. Deze is aangepast naar 2...

Onze nieuwe lesauto.

06-05-2014 06:46
Onze nieuwe lesauto is een Renault Clio IV 1.5 DCi  Hatchback Energie Expression Stop en...

Website voor Vragen over het rijbewijs

29-01-2014 05:07
Vragen over het rijbewijs Wanneer u vragen eeft over het rijbewijs dan is navolgende link ...

Invoering Lescam

23-12-2013 02:53
Lescam ADR3220-plus bij verkeersschool Heijkoop Met trots kunnen we melden dat wij dit type lescam...

Schrijf ons

25-06-2013 03:27
Mis je nog informatie? Geen punt, laat het weten op Schrijf ons.